XMM-Newton
Nøytronstjerne

Nordlys på nøytronstjerner

2005-04-27
Nye observasjoner fra ESAs (European Space Agency) romteleskop XMM-Newton, viser at nøytronstjerner har store lokale temperaturvariasjoner.

Nøytronstjerner er resultatet av en supernova og er ekstremt tette, varme og roterer gjerne hundrevis av ganger i sekundet. De 20 kilometer store nøytronstjernene sender ut store mengder høyenergiske x-ray og gamma-ray fotoner og har gjerne en temperatur på flere millioner grader. Likevel, astrofysikere har kommet frem til en teoretisk mulighet for at en del av fotonene fanges opp av magnetfeltet og blir vridd tilbake til stjernen igjen. Disse regionene vil derfor ha en mye høyere temperatur enn resten av stjernen. Disse områdene ("hot spots") er ikke store - fra størrelsen til en fotballbane til størrelsen til en golfbane. Dette høres lite ut, men vi må huske at selve stjernen ikke er større enn rundt 20 kilometer (og har større masse enn Solen). Det som virkelig er imponerende er at disse små områdene er blitt observerte stjernene hos tre stjerner "PSR B0656-14", "PSR B1055-52", og "Geminga" som befinner seg hhv. 800, 2000 og 500 lysår unna.

Forskerne delte opp lyset fra nøytronstjernene i 10 adskilte deler og målte variasjon i lysstyrke mellom delene over tid. Slik kunne de se et "hot spot" bevege seg fra den ene siden til den andre, bak stjernen, før den dukket opp på nytt igjen.

Forskerne tror de varme regionene befinner seg nær polområdene. Polene er regioner der magnetfeltet bøyer av fotoner og leder dem tilbake til overflaten, ikke ulikt hvordan nordlys oppstår på Jorden.

Dette er et første skritt på veien for å forstå den "termiske geografien" til nøytronstjerner. Det er fortsatt i det blå hvorfor regionene varierer i størrelse fra 60 meter til en kilometer.

XMM-Newton sees 'hot spots' on neutron stars
(European Space Agency)