Romsonder
Ikon Venus Express lift-off

Venus Express på vei mot Venus

2005-11-09
Oppskytingen tidlig i morrest var vellykket! Klokken 04.33 i natt ble Venus Express skutt opp fra Baikonur Cosmodrome i Kazahkstan.
Den 1240 kg tunge romsonden ble skutt opp med en Soyuz Fregat bærerakett og nådde "low-earth parking orbit" etter ni minutter. En time og 22 minutter senere la den om kursen mot Venus.

ESAs kontrollsenter (ESOC) i Darmstadt, Tyskland, fikk kontakt med Venus Express ca. 2 timer etter lift-off, og kunne bekrefte at solpanelene var foldet ut og orientert mot Sola. Alle systemene fungerer perfekt. Kommunikasjon med Jorda går for øyeblikket gjennom en "low-gain" antenne. Om tre dager vil kommunikasjonen gå over en "high-gain" antenne med større forsterking av signalet og større båndbredde for overføring av data. Når man er sikker på at alt er i orden vil kontakten med Jorda skje bare en gang om dagen inntil den kommer frem.

Turen til Venus er på 350 millioner kilometer og vil ta fem måneder. Et kjapt regnestykke gir at snittfarten vil ligge på i overkant av 90.000 kilometer i timen. Det er usikkert hvor lang tid den bruker på akselerasjo og oppbremsing, så toppfarten ligger noe høyere.
Venus Express lift-off
Venus Express tar av på toppen av en Soyuz-Fregat rakett (ESA)
Som vi kunne se av instrumentlisten har Venus Express mange fellestrekk med Mars Express som for tiden går i bane rundt Mars. Venus Express vil derimot få en mye tøffere oppgave når den endelig kommer frem. Venus er nesten like stor som Jorda (80% av massen) som betyr at den er 7,6 ganger større enn Mars og vil derfor måtte tåle større gravitasjonskrefter. For å motstå den ekstra påkjenningen vil hovedmotoren fyres av i hele 53 minutter for å få den riktig hastighet på 1,3 kilometer i sekundet som er passe for å gå i stabil bane rundt Venus. Venus Express har med seg totalt 570 kg drivstoff, og mesteparten av dette vil gå med til bare denne ene manøveren.

En andre avfyring vil være nødvendig for å få Venus Express i riktig retning rundt Venus. Etter planen skal den gå i bane elliptisk polar bane med en periode på 12 timer. Den elliptiske banen gjør at den ved nærmeste passering vil være kun 250 kilometer og 66.000 kilometer på det fjerneste. På denne måten får vi både detaljobservasjoner og oversiktsobservasjoner.

Ved å bruke mange designelementer fra Mars Express var det mulig å halvere utviklingstiden, men det er likevel flere viktige forskjeller. Venus går tettere innpå Sola og Venus Express må derfor tåle fire ganger så mye stråling og varme som Mars Express. Mens sistnevnte romsonde måtte isoleres for å holde på varmen, må Venus Express gjøre alt den kan for å kvitte seg med ekstra varme. Solpanelene er også mindre og innfelt med aluminiumbånd for å hindre at temperaturen går over 250 grader celsius. Det har også vært nødvendig å beskytte baksiden av solpanelene som er i skyggen for Sola på grunn av reflektert varmestråling fra Venus' atmosfære.