Sola og Planetene

Venus Express' instrumenter

2005-11-06
Venus Express har følgende instrumenter:

ASPERA-4

Analyser og Space Plasmas and Energetic Atoms, vil studere energiske nøytrale atomer (ENA), ioner og elektroner. Instrumentet skal bl.a. undersøke innvirkningen av solvinden på atmosfæren.

Instrumentet har fire sensorer:
  • Neutral Particle Imager (NPI) - bestemmer retningen på ENA med høy oppløsning
  • Neutral Particle Detector (NPD) - måler hastigheten og massen til ENA
  • Ion Mass Analyser (IMA) - skal måle de største ionekomponentene H, H2, He, og O.
  • Electron Spectrometer (ELS) - måler energien til elektronene
ASPERA-4 bygger på designet til ASPERA-3 som er ombord på Mars Express.

MAG

Magnometerinstrumentet vil gjøre tredimensjonale målinger av det magnetiske feltet rundt Venus.

PFS

Planetary Fourier Spectrometer er et infrarødt spektrometer som vil måle bølgelengder fra 0,9 til 45 mikrometer. Det skal temperaturen over lang tid i atmosfæren fra skyene opp til 100 kilometer. Den skal også måle størrelsen og den kjemiske sammensetningen på aerosoler, samt prosesser som går mellom bakken og atmosfæren

SPICAV

Spectroscopy for Investigation og Characteristics of the Atmosphere og Venus er et avbildningsspektrometer for ultrafiolett og infrarød stråling. SPICAV bygger på designet fra SPICAM på Mars Express.

VeRa

Venus Radio vil forske på ionosfæren, atmosfæren og overflaten til Venus ved å sende ut radiobølger som reflekteres fra overflaten. Signalene vil også registreres av teleskop her på Jorda.

VIRTIS

Visible and Infrared Thermal Imaging Spectrometer er et avbildningsspektrometer som operer nær ultrafiolett, synlig og de infrarøde delene av det elektromagnetiske spektrum (0,25 til 5 mikrometer). VIRTIS skal analysere alle atmosfærelagene and skyer, overflatetemperatur og samhandling mellom overflate og atmosfære.

VMC

Venus Monitoring Camera er et vidvinkel multichannel CCD kamera som opererer i de ultrafiolette, synlige og nær infrarøde bølgelengdene. VMC vil ta bilder som vedlegg til andre målinger av andre instrumenter og måle lysstyrkefordelingen til overflaten. VMC bygger delvis på Mars Express High/Super Resolution Stereo Colour Imager (HRSC) og delvis av Rosettas Optical Spectroscopic and Infrared Remote Imaging System (OSIRIS).
Venus Express
En artists fremstilling av Venus Express i bane rundt Venus (ESA)