Romobservatorium
Ikon gammaglimt

Robotteleskop kaster nytt lys på Gammaglimt

2005-05-24
Den 19. desember, 2004, oppdaget både ESAs romteleskop "INTEGRAL" (INTErnational Gamma-Ray Astrophysics Laboratory) og NASAs eget romteleskop ""Swift" et gryende gammaglimt. Sekunder senere svingte RAPTOR-teleskopene (RAPid Telescope for Optical Response) seg rundt og fikk det første glimtet av optisk lys før et gammaglimt nådde maksimum lysstyrke. Den raske responsen førte til at astronomene kunne studere forholdet mellom vanlig optisk lys og gammastråler i hele seks og et halvt minutt.

Et gammaglimt er en voldsom eksplosjon. Tidligere observasjoner og teorier antydet at gammakomponenten og den optiske komponenten hadde utspring fra forskjellige mekanismer i eksplosjonen. RAPTORs observasjoner viser at det optiske lyset varierte i takt med gammastrålingen, som indikerer en felles mekanisme. Tom Vestrand, prosjektleder ved Los Alamos RAPTOR tror at både gamma- og optisk lys er en resultat av sjokkbølger som farer gjennom materie slynget ut fra stjernen som eksploderte. Materien er formet som en jetstråle og består av ekstremt varm gass og har en hastighet på 99,999 prosent av lyshastigheten.

Robotteleskop er på vei til å bli en ny revolusjon innen astronomi. NASAs nye Swift-satellitt er bygget for raskt å kunne skifte retning etter gammaglimtene oppdages. Astronomer ved Los Alamos holder på å designe en ny type "tenkende teleskop" som kan reagere på observasjoner i sanntid, uten forsinkelsen normalt knyttet til menneskelig innblanding.

Robotic Telescope Discovery Sheds New Light On Gamma-Ray Bursts
(Los Alamos)