Mørk Materie
Mørk Energi

Enormt 3D-kart av universet bekrefter WMAP

WMAP er satellitten som tallfestet forholdene mellom mørk energi, mørk materie og vanlig materie ved å studere ekkoet fra Big Bang. Nå har en uavhengig ...
  • Publisert: 2006-05-16Mulig løsning på mørk materie, reionisering, sorte hull og mer

En ny teori løser mange problemer på en gang: mørk materie, hvordan de første stjernene ble dannet, reioniseringen av det unge universet, hastigheten ti...
  • Publisert: 2006-02-09Dark Matter

Mørk Materie, et skritt nærmere

For første gang har astronomer klart å måle en egenskap til den mørke materien i tillegg til den eneste vi har visst hittil - at den eksisterer.
  • Publisert: 2006-02-06Dark Matter

Ny gravitasjonsteori forkaster mørk materie

En ny teori kan forklare galaksenes rotasjon, romsonden Pioneer 10s mystiske avvik i posisjon og mere til. Artikkelen er skrevet av Robert Græsdal.
  • Publisert: 2006-01-25Mørk galakse ikon

Galakse av mørk materie?

En gruppe astronomer tror de har funnet en galakse som består nesten utelukkende av mørk materie. Mens tilfellet HE0450-2958 fra september 2005 dreide s...
  • Publisert: 2006-01-14Fortsatt håp for mørk materie

(2005-10-11)


Mysteriet mørk materie løst?

(2005-10-11)


Hjemløst sort hull åpner for galakser av mørk materiale

(2005-09-17)


Stjerner av mørk energi

(2005-04-04)