Sola og Planetene
2003 EL61 har måne

Planet eller ikke planet, det er spørsmålet

2005-08-03
Gamle "etablerte" definisjoner som planet og til og med stjerne har vist seg å være vanskeligere å vanskeligere å bruke på nyoppdagede objekter.

Når går en kjempestor gassplanet over til å bli en stjerne? Det er ikke så enkelt som man skulle tro.
På den andre siden er blir det stadig vanskeligere å skille planeter fra asteroider og Kuiperbelteobjekter (KBOer).

Pluto er egentlig en KBO, men den ble oppdaget før vi kjente til Kuiperbeltet, og fikk følgelig planetstatus. Hadde den blitt oppdaget i dag ville den neppe vært en planet.

Det er "The International Astronomical Union" (IAU) som gir navn og som har siste ord i saken om planetstatus. Den 3. Februar 1999 hadde man oppdaget asteroide og Kuiper-objekt nummer 10.000. For å feire begivenheten vurderte IAU å gi Pluto "dobbelt pass" slik kunne Pluto være både en Planet og et Kuiper-objekt. Slik kunne Pluto bli objekt nr. 10.000 og gjøre det hele til en litt spesiell og morsom feiring. En journalist fikk snusen i denne saken og det ble slått opp i media som en kjempesak: IAU vil ikke at Pluto skal være planet. Dette resulterte i et hav av følelser blant folk. Barn sendte mengder av sinte og gråtkvalte brev til både IAU og NASA og bønnfalt dem om å la Pluto være! Det ble etterhvert så mye oppstyr at IAU måtte komme med en pressemelding der de forsikret at det aldri hadde vært snakk om å ta bort planetstatusen fra Pluto, bare å gi den en Kuiper-status i tillegg!

Det skal derfor bli spennende å høre om de sier at 2003 UB313 er en planet eller ikke. Er det størrelsen som avgjør? Da bør det bli planetstatus, siden den er større enn Pluto. Er det avstand til moderstjernen? 2003 UB313 befinner seg nesten dobbelt så langt ute som Pluto. Hjelper det om den har en måne? En av de tre nye planetkandidatene, 2003 EL61, er mindre enn Pluto, er bare litt lengre ute enn Pluto, men har måne.