Sola og Planetene
Pluto Charon

Har Pluto tre måner?

2005-10-31
Bilder av Pluto tatt av romteleskopet Hubble med tre dagers mellomrom, viser det som kanskje er to hittil uoppdagede måner. Den vil i det tilfellet bli det første transneptunske objektet med mer enn en måne.
Pluto ble oppdaget i 1930 mens Charon, Plutos kjente måne, ikke ble oppdaget før i 1978. De to nye månekandidatene har fått de provisoriske navnene S/2005 P1 og S/2005 P2, og ble fotografert av Hubbles "Advanced Camera for Surveys" 15. mai og 18. mai i år.

"Månekandidatene er omtrent 5000 ganger svakere enn selve Pluto, men de er virkelig tydelige i de nye Hubblebildene," sier Max Mutchler ved Space Telescope Science Institute. Bildene saumfares nå etter enda flere måner, "disse Hubblebildene representerer det mest sensitive søket hittil etter objekter i bane rundt Pluto," forteller Andrew Steffl ved Southwest Research Institute. "Det er lite sannsynlig at det finnes flere objekter med en diameter på mer enn 10 miles [16 kilometer] i Plutosystemet."
Pluto måner charonPluto er selv bare 2.274 kilometer i diameter, Charon 1.172 kilometer. Til sammenligning er Månen 3.476 kilometer og Jorda over 3,5 ganger større enn det igjen. I 1999 var det en stor diskusjon om hvorvidt Pluto skulle få beholde statusen som planet eller bli til et "transneptunsk objekt" som teknisk sett er mer riktig. Det vil si, hele diskusjonen skyldtes en (ufrivillig?) misforståelse hos en journalist. Pluto har pånytt traversert overskriftene etter oppdagelsen av den "tiende planet", som forøvrig også har måne.

Det kan kanskje virke rart at noe så "lite" ikke bare har en, men flere måner. Det er derimot ikke lenge siden det ble oppdaget tre måner rundt asteroiden 87 Sylvia. Måner ser ut til å være et vanlig fenomen i solsystemet. Jupiter har for eksempel 63 av dem mens vi bare har en.

Romsonden "New Horizon" skal etter planen skytes opp i januar eller februar 2006 for å besøke Pluto. Det vil bli det raskeste romfartøyet i historien, men kommer likevel ikke frem før i 2015.

NASA's Hubble Reveals Possible New Moons Around Pluto
(Hubblesite)