Chandra
Ikon flare

Gigantiske X-ray flarer kan ha reddet Jorden

2005-05-11
En ny studie antyder at X-ray flarer fra unge stjerner er nødvendige for at planetene skal overleve.

Ved hjelp av romobservatoriet Chandra har et internasjonalt team av astrofysikere observert 1400 unge stjerner i Orion tåken. Av disse var 28 på størrelse med solen og 14 kan ha planetdannende støv og steinskiver rundt seg. De er relativt unge, mellom 1 og 10 millioner år, og kan fortelle oss om vår egen Sols barndom. De unge stjernene spyr konstant ut tusenvis av småflarer, men omtrent en gang i uka kommer det en kjempeflare opp til 10 ganger stjernens radius.

Vi vet ikke helt sikkert hvordan planeter dannes. En toeri går ut på at støvpartikler klumper seg sammen til steiner som igjen klumper seg sammen til planetisimaler, hele veien opp til ferdige planeter. Problemet med denne teorien er at når planetisimalene blir massive nok, vil de begynne å sirkle inn mot moderstjernen for til slutt å fordampe. Kjempeflarer kan skape nok turbulense til å stoppe vandringen slik at planeter som Jorden overlever. Flarene dusjer støv og steinskiven med ladde partikler som protoner og ioner. Når den ladde skiven roterer oppstår det et magnetfelt som forårsaker turbulensen.

Orion Nebula: Planetary Protection: X-ray Super-Flares Aid Formation of "Solar Systems"
(Chandra)