Romsonder

To spennende videoer fra Huygens på Titan

2006-05-05
NASA har bearbeidet bildene fra Huygens landing på Titan or presenterer dem nå i et "publikumsvennlig" format.
Den første filmen viser overflaten til Titan ettersom Huygens nærmer seg. Det er mye informasjon, men litt vanskelig å se hva de forskjellige delene forteller oss.

  • Nede til venstre - Huygens bane sett fra sør som gir en indikasjon på hvor høyt Huygens befinner seg. Mount Everest er plottet inn som en liten markør, mens diverse piler viser retningen til Cassini, Sola og Jorda.
  • Øverst til venstre - En figur som viser de ofte store og uforventede bevegelsene til fallskjermen til sonden. Streken til venstre for figuren viser størrelsen i forhold til et voksent menneske.
  • Nede til høyre - Et kompass som viser retningen til sonden etterhvert som den roterer samt relativ posisjon til Sola og Cassini.
  • Øverst til høyre - En klokke som viser Universell Tid for 14. januar 2005. Over klokken listes det opp flere hendelser som starter når sonden løser ut den første av tre fallskjermer.

Huygens landing på Titan
Dette kontrollpanelet viser diverse informasjon fra landingsferden til Huygens på Titan. (NASA)
Videosnutten varer i hele 4 minutter og 40 sekunder og representerer en komprimert utgave av hele ferden som varte i nesten 4 timer. Lyd fra venstre høyttaler representerer, ved hjelp av endring i tone, rotasjonshastigheten og vinkelen på fallskjermen. Det er også klikkelyder fra sondens rotasjonsteller samt lyder fra varmeskjoldet som treffer atmosfæren, fallskermutløsning, varmeskjoldutløsning, utskytning av kamerabeskyttelsen og selve landingen.

Fra høyre høyttaler hører vi lyder fra kameraet/spektrometeret. Det er en kontinuerlig tone som representerer styrken i signalet tilbake til Cassini. Deretter er det 13 forskjellige lyder - en for hvert av de 13 forskjellige vitenskapelige instrumentene - som viser når observasjonene ble gjort samtidig som at det blir vist "på" selve månen. I løpet av landingen tok Huygens 3500 eksponeringer.

Det er med andre ord en aldri så liten konsert vi kan høre i videofilmen. Det er mye informasjon som presenteres samtidig og det er ikke greit å holde oversikten bestandig. Gøy er det uansett.

Her finner du den første videosnutten.
Titan sett fra Huygens under landing
Her er landingen sett fra Huygens. (NASA)
Den andre videosnutten viser utsikten fra Huygens på en annen måte. Videosnutten er også kommentert på engelsk. Vi ser Huygens lande to ganger. Etter at den har landet ser vi skyggen av fallskjermen som glir over landskapet. Et sterkt øyeblikk.

Her finner du den andre videosnutten.