Galakser
Ikon supervind

Supervind river galakse i fillebiter

2005-07-15
Et team med astronomer, ledet av Universitetet i Durham, har oppdaget ettervirkningen av en spektakulær eksplosjon i en galakse 11.5 milliarder lysår unna. Observasjonene gir det mest direkte bevis til nå av galakser som rives i filler av eksplosjoner som produserer en superrask strøm av materiale kjent som "Supervinder".
Supervinder er en nødvendig del galaksedannelsen av flere grunner. De begrenser størrelsen på galaksen ved å hindre at flere stjerner fødes - uten dem ville det vært langt flere lyssterke galakser i universet i dag, og de transporterer tunge elementer - stjernestøv - fra der de blir produsert i stjerner, til det intergalaktiske rom, der de tjener som grunnlaget for planeter og liv i universet.
Supervind
En artists fremstilling av en supervind i en ung massiv galakse over 10 milliarder lysår unna Jorda. Et eksploderende skall pløyer gjennom gassen i omgivelsene i stor hastighet og delvis absorberer lyset fra gass og unge stjerner i galaksen. (PPARC/David Hardy)
Mens teorier har spådd at slike supervinder eksisterer, har tidligere observasjoner kun avdekket mindre supervinder i nære galakser. De nye observasjonene er hittil det sterkeste beviset for storskala supervinder som strekker seg over hele galakser helt tilbake til universet barndom.

Oppdagelsen ble gjort ved å observere gass i haloen til en galakse (kjent som "LAB-2") som er omtrent tre ganger større enn vår egen galakse Melkeveien. Astronomene oppdaget at lyset fra glødende hydrogengass ble dempet på en helt spesiell måte over hele galaksen.

"Vi tror dempingen skyldes et skall av nedkjølt materiale som har blitt feid opp fra omgivelsene av en supervindeksplosjon som strakk seg gjennom hele galaksen," sier Dr. Richard Wilman ved Universitetet i Durham. "Basert på den jevne absorpsjonen over hele galaksen ser det ut til at eksplosjonen fant sted flere hundre millioner tidligere. Dette gir nok tid til at gassen kjøles ned og hastigheten senkes slik at den kan absorbere lyset fra galaksen bak. Slik vi ser det er skallet sannsynligvis noen hundre tusen lysår foran galaksen," forteller Dr. Wilman.

Astronomer har lenge lurt på hvorfor nøkkelelementer til planetdannelse og liv (som for eksempel karbon, oksygen og jern) er så jevnt fordelt utover universet, bare 2 milliarder år etter Big Bang. Den observerte supervinden viser hvordan en slik eksplosjonsbølge kan reise gjennom rommet og ta med seg elementer skapt dypt inne i galaksen.

Supervindene kan nå hastigheter på flere hundre kilometer per sekund. Drivkraften bak vindene er eksplosjonen av mange supermassive stjerner i løpet av intense utbrudd av stjernefødsler tidlig i galaksens levetid, muligens hjulpet av energien til supermassive sorte hull.