Protostjerner
Ikon Fomalhaut

Stjerneringenes herre

2005-06-24
Ikke bare er dette et fantastisk bilde som kan gi assosiasjoner til Saurons øye i filmen om ringenes herre, det er også et spektakulært innblikk i hvordan solsystem blir til.

Ringen består av støvpartikler rundt stjernen Fomalhaut, en lyssterk stjerne bare 25 lysår unna i konstellasjonen Pisces Austalis (Fiskene). Forklaringen på den bemerkelsesverdige formen er antageligvis hittil uoppdagede ekstrasolare planeter som drar og sliter på støvet med gravitasjonskreftene sine. Normalt sett ville lyset fra ringen drukne i lyset fra stjernen i sentrum, men ved å bruke Hubbles Coronagraph, har astronomer ved universitetet i California og NASAs Goddard Space Flight Center blokkert ut lyset fra stjernen, slik at bare ringen vises.

Ringen rundt Fomalhaut kan ha felles trekk med Kuiperbeltet rundt vårt eget solsystem. Kuiperbeltet består av kometer med varierende størrelser og det er herifra alle kometene kommer fra. Unge stjerner kan i perioder lyse kraftigere enn andre stjerner slik at rester fra solsystemformasjonen forsvinner utover i systemet. Rundt Fomalhaut fører kollisjoner mellom kometer og andre objekter i den Kuiperlignende ringen til at støv frigjøres og stadig "fyller den opp".

Fomalhaut er 200 millioner år gammel, bare 5% av alderen til Sola, og dette gjør at vi indirekte kan si noe om størrelsen på exoplaneter, hvis den har noen. En planet på fem ganger massen til Jupiter vil enda, på grunn av den unge alderen til systemet, være så varm at det ville være synlig på bildet. Astronomene har allerede booket romobservatoriet Hubble for oppfølgende observasjoner av Fomalhaut.

Større utgave av bildet
(NASA, ESA, Kalas/Graham/UCB, Clampin/NASA/GSFC)


Hubble spies lord of the stellar rings
(NewScientistSpace)