Asteroider
Gaspra

Spor etter 8,2 millioner år gammel asteroide på Jorda

2006-02-04
Ken Farley ved CalTech oppdaget en topp i den sjeldne isotopen Helium-3 som begynte for 8,2 millioner år siden. Dette stammer sannsynligvis fra en 160 kilometer stor asteroide med navn "Veritas".
Datasimuleringer og prøver hva havbunnen tyder på at en asteroide på over 160 kilometer, som en gang gikk i bane i asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter, av en eller annen grunn ble knust i biter og ble blant annet spredd over Jorda. Den forhistoriske asteroiden lyder navnet Veritas - Sannhet.

"Helium-3 toppen i de sedimentet er et klart bevis for at noe dramatisk hendte i det interplanetariske støvet for 8,2 millioner år siden," forteller Farley. "Det er et av de største hendelsene de siste 80 millioner år."

Interplanetarisk støv består av små biter fra stein fra noen få til flere hundre mikrometer i diameter og som stammer fra kollisjoner mellom asteroider eller fra kometer. Støvet migrerer mot Sola, og på veien havner noe av det på Jorda.
Asteroiden GASPRA
Asteroiden 951 Gaspra er bare 19x12x11 kilometer stor, Veritas var nærmere 150 km. Dette bildet ble tatt av romfartøyet Galileo fra en avstand på 5300km den 29. Oktober 1991. (NASA)
Hvert år vokser Jorda med 20.000 tonn av dette materialet, men mengden støv varierer med antallet asteroidekollisjoner og aktive kometer. Ved å studere gamle sedimenter har det for første gang blitt mulig å studere historien til det interplanetariske støvet i Solsystemet.

"Selv om asteroider kolliderer med hverandre både titt og ofte er de virkelig store kollisjonene mer sjeldne," forteller William F. Bottke ved SwRI Space Studies Department i Boulder, Colorado.

Forskerne har funnet en gruppe asteroidefragmenter med riktig størrelse, alder og bane som er en god kandidat for hva som en gang var Veritas. De fant ut at for 8,2 millioner år siden hadde alle fragmentene samme bane. Dette er tidspunktet den enorme asteroiden ble knust.

"Veritas var en ekstraordinær hendelse," forteller Nesvorny, kollega av Bottke. "Det var den største asteroidekollisjonen på 100 millioner år."

Dust Found in Earth Sediment Traced to Breakup of the Asteroid Veritas 8.2 Million Years Ago
(CalTech)