Saturn
Ikon Saturn

Saturns mystiske nedbremsing

2005-07-03
Den store gasskjempen roterer hele 7 minutter saktere i dag enn den gjorde på 70- og 80-tallet. Ingen vet hvorfor.

Observasjonsdata fra både magnetometeret og Cassinis "Radio and Plasma Wave Science" (RPWS) instrument viser at Saturn er i ferd med å bremse rotasjonen.

En ville forvente at rotasjonen av en planet bremser opp hvis den interne dynamoen hadde stoppet, men det ser ikke ut til å være tilfellet med Saturn. Den interne dynamoen er kilden til planetens magnetfelt og skapes gjennom rotasjon av planetens flytende kjerne. I filmen "The Core" fra 2003 stoppet Jordas interne dynamo opp og et team av forskere og ingeniører borret seg ned for å starte den opp igjen med bomber. Veldig "Hollywood" og heldigvis ikke aktuelt for Saturn.

En mulig forklaring er at Cassini observerte lokale "rotasjonsregioner" som avviker fra resten av planeten.

"Jeg tror vi vil klare å finne løsningen på mysteriet, men det vil ta tid," sier Dr. Don Gurnett, sjefsforsker av Cassinis Radio og Plasma Wave Science (RPWS) instrument, universitetet i Iowa.

Jordas rotasjone er også på vei til å bremse opp, men på en mye mindre skala. Gjennomsnitlig har døgnet vokst med et sekund hver 18. måned siden 1972, da man hadde mulighet til å måle rotasjonen nøyaktig nok, frem til 2001, tilsammen 22 sekunder. Det var åpnet for å sette inn et nytt "skuddsekund" i slutten av Juni 2005, men IERS annonserte at det ikke vil skje. Det er derimot en stor forskjell på 22 sekunder og 7 minutter som Saturn opplever akkurat nå.

Scientists Find That Saturn's Rotation Period is a Puzzle
(NASA)


Bulletin C 29
(IERS)