Utforskning
Den Internasjonale Romstasjonen ISS

Problemer på den internasjonale romstasjonen ISS

2006-05-10
ISS (International Space Station) går i tett bane rundt Jorda, men mister konstant høyde. Kommer den for lavt er det fare for å bli truffet av vrakrester etter gamle satellitter.
Romstasjonen løftes opp hver gang den synker så lavt at risikoen for at en gjenstand skal komme innenfor 37 meter av den når en sannsynlighet på 0,1 promille.

19. april prøvde den russiske servicemodulen Zvezda å starte rakettmotoren for å løfte romstasjonen. Vanligvis er det Progress skip som skytes opp, dokker, og løfter romstasjonen. Zvezda er en del av selve romstasjonen og kan ikke byttes ut. Zvezda fikk derimot ikke i gang motoren, sannsynligvis på grunn av en solskjerm som ikke var helt åpen.

Deretter, den 4. mai, dokket et Progress skip og løftet romstasjonen 2,7 kilometer på 6,5 minutter. Dette er standardprosedyrer og har blitt gjennomført mange ganger.

Etter løftet fikk mannskapet ombord på romstasjonen en feilmelding om at kommunikasjonen med hardware på Progress ikke var helt i orden. Dette gjør at ISS ikke kan styre løftene selv. Bakkebaserte kommandostasjoner i Russland kan fyre av rakettene manuelt, men kun når ISS er i kontakt med dem, og det skjer kun 6 av de 16 omløpene til ISS hver dag.

Faren er at det skal oppdages et objekt på kollisjonskurs. Slik det ser ut nå har ikke ISS noen mulighet til å flytte på seg. Siden romstasjonen allerede ble løftet 2,7 kilometer er det heldigvis liten sannsynlighet for at det skal skje.

Space station loses orbit-boosting options
(NewScientist)