Pluto
Ikon Pluto

Pluto og antidrivhuseffekt

2006-01-06
Den ytterste planeten i solsystemet er kald, det er det ingen tvil om. Nye observasjoner viser at temperaturen varierer veldig ettersom Pluto vandrer rundt Sola, med snøfall og enda lavere temperaturer enn tidligere antatt.
At Pluto er solsystemets ytterste planet er bare delvis riktig. Banen er mer ellptisk enn andre planeter som gjør at avstanden varierer fra hele 50 AE til 30 AE på det nærmeste. En AE er en Astronomisk Enhet som du kan lese mer om i Hvor lang er en astronomisk enhet?. Neptuns bane ligger 30,06 AE fra Sola, som betyr Neptun er den ytterste planten 20 år for hvert 248 år som er baneperioden til Pluto.

Til tross for den lange avstanden varierer temperaturen på Pluto veldig med årstiden. Plutos vintersolverv, som Jorda opplever hvert år sent i desember, skjer en gang hvert 248 år, sist gang i 1989. Klimaet på Pluto går derfor mot sommer.

Det har lenge vært diskusjon om hva den nøyaktige temperaturen på Pluto faktisk er. Observasjoner med Keck teleskopet på Hawaii og romteleskopet Hubble av reflektert sollys fra Pluto tyder på at overflaten er kaldere enn tidligere antatt. Problemet med slike målinger ligger ikke bare i de enorme avstandene, men også den nære kontakten mellom Pluto og månen Charon. På det nærmeste er de kun 0,9 buesekund fra hverandre, tilsvarende bredden på en blyant sett fra 50 kilometers avstand.
Pluto
En kunstners fremstilling av Sola sett fra Pluto (David Seal/JPL)
For første gang har astronomer klart å måle varmestrålingen fra Pluto ved hjelp av Submillimeter Array (SMA) på Mauna Kea, Hawaii. Pluto er virkelig kaldere enn antatt, til og med kaldere enn Charon.

"Vi kjenner alle Venus galopperende drivhuseffekt," forteller Mark Gurwell ved Hardvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA). "Pluto er et dynamisk eksempel på hva vi kan kalle en antidrivhuseffekt. Naturen liker å gi oss mysterier - og dette er en av de store."

Astronomene fant at temperaturen er på 43 Kelvin, -230 grader Celsius mot tidligere antatt 53 Kelvin, -220 grader Celsius. Dette indikerer at Pluto opplever et samspill mellom overflaten og den tynne nitrogenatmosfæren. Sollys som når Pluto varmer opp noe av nitrogenisen til gass istedetfor å varme opp overflaten. Når det blir vinter og temperaturen synker faller nitrogenkrystaller som snø tilbake på overflaten.

"Disse resultatene er virkelig spennende og ikke minst morsomme," fortsetter Gurwell. "Forestil deg å måle temperaturen på et 2274 kilometer stort objekt 4,4 milliarder kilometer unna!".

Kanskje like imponerende som å måle skyggen av Charon på Jorda i lyset fra en annen stjerne?

A Planet Colder Than It Should Be
(CfA)