Romsonder
Ikon Opportunity sitter fast

Opportunity fortsatt fast

2005-05-03
For fire dager siden kunne du på VitNytt lese om Opportunity som hadde kjørt seg fast i sanden. Robotkjøretøyet sitter fortsatt fast, men nå har NASA publisert bilder. Etter å ha gjort undersøkelser av underlaget i et par var planen at Opportunity skulle kjøre rundt 90 meter på SOL 446(*). Etter 40 meter sa det stopp. Alle hjørnehjulene ser ut til å ha gravd seg nesten helt ned i underlaget.

Ingeniørene ved NASA bruker en kopi av Opportunity her på Jorden til å gjøre tester for å finne en løsning på problemet.

SOL 446: Bakover
SOL 449: Bakover
SOL 446: Fremover
SOL 449: Fremover
Bildene åpnes i et nytt vindu.

(*) Dagene på Mars er litt lengre enn 24 timer. En dag på Mars kalles for en SOL og varer i 24 timer og 39 minutter. Ingeniørene ved NASA jobber derfor skiftarbeid som forskyves med 39 minutter hvert døgn. Etter hver 37 dag er de synkronisert med døgnet på Jorden igjen.