Titan
Ikon titan

Mosaikk av overflaten på Titan

2005-05-14
Da Huygen dalte ned mot Titan 14. januar i år tok den en lang serie med 3 og 3 bilder (tripletter) som den sendte tilbake til Jorden via Cassini. Bildene overlapper litt fordi sonden roterte.

Ved å kombinere 60 bilder fra 31 tripletter, alle korrigert til å se ut som de er på samme avstand, har forskere ved "the Descent Imager Spectral Radiometer" (DISR) lagd en stereografisk projeksjon av overflaten til Titan. Hver piksel i hvert bilde ble gjort om fra rektangulære X-Y koordinater til polare koordinater (vinkel og radius) og sydd sammen bit for bit.

Stereografisk projeksjon (800x800)
Stereografisk projeksjon (2400x2400 obs: 1.13MB)

En annen måte å sy sammen bilder på er en "gnomonisk projeksjon". Denne typen projeksjon gjør at landskapet ser flatere ut og er ofte brukt på navigasjonskart for å finne korteste avstand mellom to punkter. Bildet vrenges mye ut mot kantene. Her er det brukt 17 tripletter fra 800 meter over bakkenivå. Bildet viser et område på 1300x1300 meter. De mørke "kanalene" er 30-40 meter brede.

Stereografisk projeksjon (800x766)
Stereografisk projeksjon (1563x1497)

First full mosaics of Titan's surface
(ESA)