Romsonder

Mars Rover ankommer nedslagskrateret Endurance

2004-05-06
Turen tok 6 uker og er nok et bevis på solid ingeniørkunst.
Article image
Utsikt over Endurance-krateret. (NASA/JPL/Cornell)
Langs kanten av krateret ser man flere lag med grunnfjell. Vi har nå flere indikasjoner på at vann eksisterte en gang på Mars og ved å studere tykkelsen på lagene kan vi lære mer om forholdene på Mars før vannet fordampet.

"Det er den mest spektakulære utsikten vi har sett av overflaten til Mars, mye for det vitenskapelige innholdet men også for det rent vakre synet." sier Dr. Steve Squyres ved Cornell Universitet, Ithaca, N.Y.
Article image
Slik ser robotkjøretøyene Opportunity og Spirit ut. (NASA/JPL-Caltech)
I de kommende dagene vil Opportunity kjøre langs kanten av krateret for å ta bilder fra forskjellige vinkler. Forskere og ingeniører har allerede begynt å identifisere interessante mål samt bestemme muligheten for at robotkjøretøyet kan kjøre ned i krateret.

"Vi må bestemme om det er vitenskapelig forsvarlig å sende kjøretøyet ned i et krater det kanskje ikke kommer seg ut av igjen eller om den skal utforske andre plasser først for så å komme tilbake." sier Orlando Figueroa, sjefen for the Mars Exploration Program, NASAs hovedkvarter, Washington.

Opportunity landet i annet krater, Eagle-krateret der den tilbrakte de 8 første ukene. Det var her den fant bevis for at krateret en gang hadde vært fyllt med saltvann.

"Det var det siste sporet av vann," sier Squyres. "Spørsmålet som har fulgt oss siden vi forlot krateret er hva som var før vannpytten. Var det en dyp sjø som hadde eksistert i lengre tid? Var det en grunn pytt som kun eksisterte i kort tid? Vi vet ikke."

Løsningen er å studere lag av grunnfjell som ligger dypere enn det i Eagle-krateret. Derfor ble Opportunity sendt ut til det nærmeste dype krater, omtrent 800 meter unna. Endurance-krateret er 130 meter i diameter og mer enn 20 meter dypt.

”Endurancekrateret er dypere enn Eaglekrateret og de synlige fjellsjiktene går derfor lengre tilbake i tid,” sier Squyres. "Det ser fundamentalt forskjellig ut sammenlignet med noe annet vi har sett. Det er stort. Det er massivt. Det har en historie å fortelle oss."
Article image
Kjøreplanen til robotkjøretøyet Spirit. (NASA/JPL-Caltech)
Tvillingkjøretøyet Spirit ankom Mars litt senere enn Opportunity og er på vei mot en fjellformasjon som er døpt "Columbia Hills". Fartøyenes hastighet er på rundt 60-70 meter per dag og hver strek på ruteplanen til Spirit på bildet til venstre tilsvarer en dagsetappe.

"Fjellene representerer en annen type fjell enn slettene vi nå befinner oss på", sier Amy Knudson som samarbeider med teamet til robotkjøretøyene. "Det er fascinerende formasjoner i fjellene og vi vil studere hvilke prosesser som formet dem. Vi er spesielt interessert i å se om vann har spilt noen rolle."

Robotkjøretøyene Spirit og Opportunity landet på Mars hhv. 4 Januar 2004 og 25 Januar 2004. Målet er å lære mer om klimaet og mulige forekomster av vann. Kjøretøyene har landet ved to plasser der det en gang kan ha eksistert liv. Kjøretøyene har en teoretisk toppfart på 100 meter per dag. Det er imidlertid en stor utfordring å kjøre dem fordi forsinkelsen i signalet fra jorda til Mars er rundt 10 minutter. Kjøreruten er derfor delt opp i mindre etapper som må forhåndsprogrammeres. Når instruksjonene for en etappe lastes opp til robotkjøretøyet er det ikke annet å gjøre enn å krysse fingrene og håpe det går bra.

Hele programmet er ventet å koste rundt 820 millioner dollar (5.6 milliarder norske kroner)