Sola og Planetene
ALH84001

Mars' kalde historie

2005-07-29
Robotkjøretøyene Opportunity og Spirit har funnet bevis for Mars en gang var varm og hadde flytende vann. Det store spørsmålet har vært akkurat når denne perioden var.

Nå har forskere ved MIT funnet ut at denne perioden var for mer enn 4 milliarder år siden.
Overflatetemperaturen ved ekvator på Mars i dag ligger på kalde -60 grader Celsius. Forskere har lenge trodd at temperaturen en gang var høy nok til at rennende vann kunne eksistere på overflaten og dette åpner muligheten for liv på den i dag så livløse kloden. Studier av meteoritter fra Mars viser derimot at Mars har vært nedfrosset i over 4 milliarder år.

Studiet er en ny og elegant måte å hente ut informasjon om klimaet på Mars ved hjelp av meteoritter. I dette arbeidet ble to av de syv "nakhlite" meteorittene (etter El Nakhla, Egypt, hvor den første masrmeteoritten ble funnet) undersøkt samt den omstridte meteoritten ALH84001 som noen forskere mener inneholder spor av fossile mikrobakterier. Med geokjemiske teknikker klarte Professor Benjamin Weiss ved CalTech og studenten David Shuster å rekonstruere den "termiske historien" til hver av meteorene.
ALH84001
En del av meteoritten ALH84001 som ble brukt i undersøkelsene (JPL/NASA)
"Vi har sett på meteorene på to forskjellige måter," forteller Weiss. "Først evaluerte vi hva meteorittene kunne ha blitt utsatt for da de ble kastet ut fra mars, 11-15 millioner år siden." De fant at ALH84001 aldri har opplevd temperaturer over 340 grader Celsius selv ikke over kortere perioder de siste 15 millioner årene. Under "utkastingen" steg temperaturen sannsynligvis aldri over kokepunktet for vann.

Får å finne historien flere milliarder år tilbake studerte Weiss og Shuster mengden argon i meteoritten. Argon gass finnes i meteoritter og andre steiner naturlig fra Jorda som følge av radioaktiv nedbrytingen av kalium. Argon er en lite aktiv edelgass med kjent halveringstid. Ved å måle argoninnholdet kan man beregne alderen.

Argon kan også "lekke" ut av steiner avhengig av temperaturen. Mengden argon i meteoritten gir derfor en øvre grense for hvor høye temperaturer den har blitt utsatt for gjennom historien. Jo kaldere miljo, dess mer argon finner man.

Weiss og Shuster fant at kun en bitteliten del av argonet opprinnelig i meteorittene har lekket ut. "Den lille mengden argongass som har lekket ut er bemerkelsesverdig. Steinene har vært kalde i en veldig lang periode," forteller Shuster. Kalkulasjoner viser at overflaten til Mars har vært nedfrosset i over 4 milliarder år.

"Temperaturhistorien til Mars og Jorda er ekstremt forskjellige. På Jorda finner du ikke en eneste stein som noen gang har vært under romtemperatur i så lang tid," forteller Shuster. ALH84001 kan ikke ha vært over 0 grader Celsius i mer enn en million år de siste 3.5 milliarder årene.

Med solsystemets tilblivelse for rundt 4,5 milliarder år siden kan det vise seg å bli litt i korteste laget for at det oppsto liv på Mars.

So cool: Study shows Mars in 4-billion-year freeze
(MIT)