Jorda
Ikon gammaglimt

Kan gammaglimt ha forårsaket masseutryddelser på Jorden?

2005-04-08
Forskere ved NASA og universitetet i Kansas hevder at en av massutryddelsen i Jordens historie kan ha blitt forårsaket av et gammaglimt.

De har ingen direkte bevis for at dette har skjedd. Det er beregningene de har gjort over hva som ville skje på Jorden hvis et gammaglimt skulle gå av i "nabolaget", som virker så tilforlatelige. De tok utgangspunkt i et gammaglimt som varte i 10 sekunder opptil 6.000 lysår unna. Rundt halvparten av ozonlaget ville forsvinne i løpet av noen få uker. Fem år senere ville fortsatt 10% være ødelagt.

Deretter kalkulerte Brian Thomas, Doktorgradsstudent ved Universitetet i Kansas, og Daniel Hogan, student, effekten av et sterkt redusert ozonlag. Liv i havet ville bli bevart så lenge det befant seg flere meter under overflaten. Overflateplankton ville bli ødelagt.

Dr. Bruce Lieberman, paleontolog ved universitetet i Kansas, var den første som kom med ideen om at et gammaglimt kunne være årsaken til den store Ordoviske masseutryddelsen for 450 millioner år siden da 60% av alt liv på Jorden ble ødelagt.

Spørsmålet er hvor ofte slike gammaglimt oppstår. Romsatellitten Swift ble sendt opp i november 2004 for nettopp å svare på slike spørsmål.

Explosions in Space May Have Initiated Ancient Extinction on Earth
(NASA)