Sola og Planetene
Jupiters røde storm

Jupiters Røde Storm Junior

2006-03-05
En av de meste prominente kjennetegnene til Jupiter er det røde "øyet" - en storm som er like stor som to til tre jordkloder! Nå har en ny rød flekk dukket opp på overflaten av gasskjempen.
Det offisielle navnet på den nye stormen er "Oval BA", men det ser ut til at den kommer til å bli kjent som "Rød Junior". Den er omtrent halvparten så stor som storebroen og har nesten akkurat samme farge.

Oval BA ble først oppdaget i 2000 da tre mindre stormer kolliderte og ble til en stor, men da var den hvit og ikke rød. Kanskje det er slik den orginale røde stormen oppsto?
Junior og Senior
Rød Junior (midten, øverst) sammen med Rød Senior (til venstre) fotografert av Cristopher Go 27. febryar 2006.
Den store røde stormen har vist seg å være utrolig stabil. Vi vet med sikkerhet at den har eksistert siden 1830, før det finner man kun sporadiske dokumenterte observasjoner og det er ikke sikkert det er samme flekk. Størrelsen og fargen varierer derimot kraftig. Den er bare halvparten så stor nå som den var for 100 år siden. Fargen kan gå fra mursteinsrød til laksefarget til nesten helt hvit. Det ser ut til at det er en sammenheng mellom fargen til stormen og fargen til beltet den ligger i (South Equitorial Belt, SEB). Når SEB er lys, er stormen mørk og vice versa.

Rød Junior forble hvit i fargen helt til november 2005 da den begynte å få en brunlig farge. For bare et par uker siden fikk den den spesielle røde fargen.
De tre stormene blir til en stor
Fire bildet fra romteleskopet Hubble viser hvordan de tre hvite ovalene stormet sammen til en stor storm i løpet av en treårsperiode. (NASA)
Ingen vet helt sikkert hvorfor de to stormene er røde. En mulighet er at stormene virvler opp materiale fra lavere lag av gasskjempen som kanskje inneholder komplekse organiske molekyler, rødt fosfor eller en annen form for svovel.

"Den Støre Røde Flekken er den mektigste stormen på Jupiter, ja faktisk, i hele solsystemet," forteller Dr. Glenn orton, astronom ved Jet Propulsion Laboratory. "Stormen har løftet seg hele 8 kilometer over skydekket. Det krever en kraftig storm til å løfte materiale så høyt."
Jupiters røde storm
Den Røde Stormen sett fra Voyager 1 da den passerte 25. februar 1979 på en avstand på 9.2 millioner kilometer (720 jorddiametere). (NASA)
Jupiter har flere mindre hvite stormer. Noen ganger har de også fått en mer rødlig tone, men det har gått over igjen. Det vil bli spennende å se hva som skjer med flekken i tiden fremover.

Jupiter's New Red Spot
(NASA)