Sola og Planetene
Ikon Jorden sett fra Mars

Jorden sett fra Mars

2005-06-05
På Opportunitys 449de dag på Mars (29. april 2005 på Jorden) våknet robotkjøretøyet Opportunity en time etter solnedgang og tok dette bildet av Jorden mot den røde himmelen. Hvis du ser godt etter (evt. med litt fantasi) ser du at jorden er litt avlang. Dette er fordi den bevegde seg i løpet av eksponeringstiden på 15 sekunder. Det blå lyset fra Jorden, kombinert med den røde gløden fra solnedgangen på Mars, gjør at Jorden er hvit.

Se hele bildet her

Earth as Seen from Mars
(NASA JPL)