Sola og Planetene
Iskalottene på Mars

Iskalottene på Mars

2005-05-14
Jeffrey Barnes, professor i atmosfæriske studier ved Oregon State Unviersity og andre forskere har funnet ut hvorfor iskalottene på Mars er så forskjellige. Iskalotten på nordpolen er mye større - på størrelse med Grønland - og består for det meste av vannis. "Sørpolen, derimot, er helt annerledes," sier Barnes. "kalotten består for det meste av karbondioksid - eller tørris - som er hovedbestanddelen i atmosfæren til Mars. Den sørlige polkalotten er også mye mindre, omtrent 10% av størrelsen til nordpolen, og ligger bare på den ene siden av polen. På den andre siden av polen er det et mye større område kjent som "den kryptiske regionen", som kan romme is avhengig av årstiden. Ingen vet hvorfor isen er distribuert på denne måten."

Undersøkelsen peker mot at atmosfæren på Mars er mer aktiv enn vi tidligere hadde trodd. Mars har noen av de største fjellene av alle planetene i solsystemet og disse påvirker vindstrømmene. To enorme kratere gjør også til at det skapes et lavtrykk over den ene siden av sørpolen. Lavtrykk betyr, akkurat som her på Jorden, kald, stormfullt vær og snø og dette forklarer hvorfor isen ligger til siden for sørpolen.

Undersøkelsen finner du i siste nummer av journalen Nature.