Artikler

Eksperiment i Lagrangepunkt 2 kan avsløre skjulte dimensjoner forts.

2006-07-11
En 8 centimeter stor ball av tungsten - "Sola" - og et mindre objekt - kjempeplanet, kanskje Saturn? - vil gå i en elliptisk bane rundt hverandre med en avstand på 10 centimeter. Systemet vil gå 3000 runder per år. Sahni og kollegaen Shtanov har regnet ut at hvis en teori kalt Randall-Sundrum-modellen stemmer, er vårt univers bare en tredimensjonal bit av et univers med flere dimensjoner. I følge denne teorien vil den elliptiske banen presesere, vri seg, med 1/3600 grad hvert år - "en grei størrelse å måle," ifølge forskerne.
Article image
Dagens observasjoner krever to eksotiske former for materie og energi hhv mørk materie og mørk energi, som tilsammen utgjør 96% av universet. MOND gir en alternativ forklaring på Mørk Materie. (NASA/CXC/M.Weiss)
Det kunstige solsystemet kan også være en test for en alternativ gravitasjonsteori kalt Modifisert Newtonsk Dynamikk (MOND). Den sier at gravitasjonen blir sterkere og sterkere over lengre avstander enn det Einsteins generelle relativitetsteori tilsier. MOND ble lagd i et forsøk på å omgå behovet for en "Mørk Materie" - en ukjent type materie som ser ut til å okkupere hele 25% av universet mot kun 4% vanlig materie som atomer og fotoner.

MOND teorien spår at gravitasjonen begynner å avvike fra Einsteins teorier ved en grense, og effekten kan undersøkes ved å plassere de to objektene i lengre avstand fra hverandre. Hvis MOND har rett, vil systemet rotere stadig raskere.

Neste side... (3/3)