Sola og Planetene

Enceladus har vannholdig atmosfære

2005-03-31
Nye observasjoner gjort med Cassini viser at månen Enceladus har atmosfære - med vann!

Dette kommer som en overraskelse da Enceladus i utgangspunktet er for liten til at gravitasjonskraften kan holde på en atmosfære. Selv Mars har en forsvinnende liten atmosfære.
Måten oppdagelsen ble gjort på er virkelig high-tech! Saturn produserer et magnetfelt som strekker seg et godt stykke ut i rommet. Cassini målte med et magnometer at magnetfeltet oppførste seg annerledes nær den lille månen. Årsaken er at vannmolekyler i atmosfæren blir ionisert (elektrisk ladd) av sollys, og slik påvirker magnetfeltet.
Article image
En artists fremstilling av hvordan magnetfeltet fra Saturn påvirkes av vannmolekylene i atmosfæren på Enceladus. (JPL/NASA)
Da Voyager fløy forbi enceladus i 1981 så den ingen tegn til noen atmosfære. Det er derfor nærliggende å tro at Enceladus må ha aktive vulkaner eller geysirer som av og til innhyller månen i en vannholdig atmosfære. Det vil i tilfellet være en av de få legemene i solsystemet som har aktive vulkaner. Jorden og månen IO er de eneste andre vi kjenner til (det er snakk om at Mars kanskje har aktive vulkaner men det er hittil bare svake indisier og ingenting håndfast).

Christopher Russel, geofysiker og medlem av Cassini-teamet, forteller at det er mulig å regne seg frem til hvor mange ioner som må til for å påvirke magnetfeltet. Han mener månen mister omtrent 125 kilo med vann ut i solsystemet hvert sekund. Med dette kan vi slå fast at atmosfæren ikke skyldes at solstråler smelter evt. vann på overflaten, til det er det for mye vanndamp.

Som vanlig når det oppdages vann utenfor Jorden blir det snakk om muligheten for liv. Jeg vil da bare gjøre oppmerksom på at livet på Jorden brukte alt fra en halv til en milliard år på å oppstå (eldste spor av liv er fra omtrent 3.5 mrd år tilbake - Jorden ble til for 4.5 mrd år siden) og det å spekulere om sporadiske geysirer kan huse liv, er bare nettopp det - spekulasjoner.