Definisjoner
Astronomisk Enhet

Hvor lang er en Astronomisk Enhet?

2006-01-05
Astronomer er glad i avstander. Vi bruker ikke meter eller kilometer, men lysår og parsec. Forskjellen mellom lysår og parsec er erlativt liten, men hoppet ned til kilometer er enormt. Derfor trenger vi en lengdeenhet til - ta i mot den Astronomiske Enheten!
"Mars går i bane 227.936.640 kilometer fra Sola." Javel, tenker du, "det blir hvor mange ganger Trondheim-Oslo? Hm."

En kilometer fungerer greit på jordoverflata til å angi avstander av to grunner. Vi har som oftest både gått, syklet og kjørt en kilometer og har slik en god peiling på hvor langt det er. En annen grunn er at vi er vant til å tenke i kilometer. Vi greier oss så lenge vi har noe å sammenligne med, men med en gang vi øker avstanden mister vi oversikten.

Det er derfor lite hensiktsmessig å bruke kilometer til å måle avstander i universet med. Innad i solsystemet bruker vi en helt egen måleenhet: den Astronomiske Enheten.

En astronomisk enhet (Astronomical Unit, eller AU på engelsk) er rett og slett gjennomsnittsavstanden mellom Jorda og Sola. En AE er definert til å være 149 597 870 691 ± 30 meter eller hvis man ikke er så nøyaktig på det: 150 millioner kilometer.

Jordas bane er ikke sirkulær men elliptisk. Opprinnelig ble en AE definert til å være lik den store halvaksen. Med denne definisjonen befinner Jorda seg på AE fra Sola kun en gang i året og gir egentlig ikke den informasjonen vi er ute etter. Nå defineres en AE som avstanden til et objekt med ubetydelig masse i bane rundt Sola med en periode på 365,2568983 dager - avstanden Jorda ville hatt hvis banen var rund som en perfekt sirkel.

Nå kan vi si: "Mars går i bane 1,53 AE fra Sola" og vi skjønner umiddelbart at avstanden Sola-Mars er en og en halv gang så stor som Sola-Jorda.

Astronomiske enheter fungerer godt innenfor solsystemet. Går man ut til nærmeste stjerne fra Sola, Proxima Centauri, blir det igjen så store tall at man mister oversikten. Under er en tabell med diverse avstander i AE, lysår og parsec målt fra Sola.

ObjektAELysårParsec
Merkur0,40,0000060,000002
Venus0,70,0000110,000003
Jorda1.00,0000160,000005
Mars1,50,0000240,000007
Jupiter5,20,0000820,000025
Saturn9,50,000150,000046
Uranus19,20,000300,000093
Neptun30,10,000470,000146
Pluto30-500,00062(*)0,000189(*)
Voyager 1970,001530,00047
Proxima Centauri268.0004,221,295


Banen til Pluto er veldig elliptisk. Avstanden varierer fra 30 til 50 AE og avstanden i lysår og parsec er derfor et gjennomsnitt.