Definisjoner
Parsec

Hva lang er en parsec?

2006-01-08
Avstander spiller en sentral rolle i astronomien og siden spennet i avstander varierer så enormt har man definert flere avstandsbegrep som ofte brukes om hverandre.
Parsec har sitt utgangspunkt i geometri og er definert ut ifra en perspektiveffekt. Vi må derfor se litt nærmere på vinkler og grader (teksten under er hentet fra Avstander i universet Del 1.

En hel sirkel består av 360 grader. Hver grad kan igjen deles opp i 60 bueminutter og hvert bueminutt i 60 buesekunder. Vi får da 21.600 bueminutter eller 1.296.000 buesekunder på hel en sirkel. Deler du inn omkretsen på Jorda meridionalt (40.007.849 meter, ekvator er 40.075.004 meter) i buesekunder er hvert buesekund bare 30,8 meter! Et bueminutt tilsvarer på samme måte 1.852, som er definisjonen på en nautisk mil. Snur vi eksemplet på hodet kan vi si at hvis øynene våre var 31 meter fra hverandre og hvis vi kunne skjelne en vinkel på et buesekund, kunne vi bedømme avstander tilsvarende radiusen på Jorden. I god gammel skoleanalogi får vi dermed et 6.356 kilometer langt og 31 meter tynt kakestykke.

Standarddefinisjonen av et perfekt syn er evnen til å skjelne detaljer ned til et bueminutt, 60 ganger grovere enn et buesekund. Avstanden mellom pupillene på en voksen person er rundt 6,5 cm. Et kakestykke som er 6,5 cm i bunn, også kalt baselinjen, og med en vinkel på et bueminutt klarer vi å bedømme avstander opp til 220 meter. Det vil si at hvis du står på en stor parkeringsplass og ser to biler som er mer enn 220 meter unna er det vanskelig å si hvem som er nærmest. I USA kaller man perfekt syn for 20/20 vision fordi kontrollrommet måtte være minst 20 fot for å få små nok vinkel mellom øynene på personen og bokstavene på skiltet i den andre enden av rommet (I Storbritannia kalles perfekt syn for 6/6 fordi 6 meter = 20 fot). Perfekt syn er ikke noe maksimum, det kan godt hende du kan bedømme avstander på mye mer enn 220 meter men det hjelper lite når den nærmeste stjernen (utenom Solen!) er 4,3 lysår unna...
Parsec
Dette er definisjonen av en parsec. (VitNytt)
I dag bruker vi teleskop plassert langt fra hverandre for å se små parallakser. Flere store teleskop i Europa og resten av verden er bundet sammen i et datanettverk der de sender observasjonsdata til et sentralt tallknusersentral for bearbeidelse. Ønsket er selvfølgelig å få teleskopene så langt fra hverandre og hva er da den beste løsningen? Vi kunne plassere et teleskop i Europa og et på Hawaii, men de ville se forskjellige deler av himmelen. Den største avstander, eller baselinjen, mellom to teleskop er diameteren på jordbanen rundt Solen. Ved å sammenligne observasjoner gjort i januar og juli fra ett og samme teleskop, får vi en baselinje på hele 300 millioner kilometer eller 2 Astronomiske Enheter!

I definisjonen av en parsec benytter man en baselinje på 1 Astronomisk Enhet. Så, med to øyne i en innbyrdes avstand på 150 millioner kilometer, og med mulighet til å skjelne vinkler ned til et buesekund, hvor lange avstander kan vi bedømme da? Vi snakker her faktisk om et kakestykke som er 30.856 milliarder kilometer langt! Et buesekund er minste "hele" vinkelen vi har notasjon for - blir det mindre bruker vi mikrobuesekund og millibuesekund osv. Dette syntes Professor Herbert Hall Turner var såpass fundamentalt at han foreslo en egen betegnelse for de 30.856 milliarder kilometerene i 1917. Enheten heter Parsec (av Parallakse Sekund)og kan tolkes som "a distance corresponding to a parallax of one second." En parsec er bare 3,26 lysår men brukes gjerne i kosmologi mens lysår ofte brukes i astrofysikk/astronomi.