Titan

Huygens har landet!

2005-01-14
Pressekonferanse nr. 2 start nå.

Huygens på vei gjennom atmosfæren

Signalet fra Huygens ble fanget opp av radioteleskop på Jorden. Det er riktignok for svakt til at vi kan få noen resultater, til det må vi vente på Cassini. Det vi vet er derfor at Huygens gikk "online" som planlagt og at den har overlevd nedstigningen.

Den Europeiske Romfartsorganisasjonen, ESA, vil holde to pressekonferanser hhv. klokken 13.30-14.00 og 17.15-18.00.

Den første vil antagelivis oppsummere nedstigningen, kanskje også en første analysen av dopplerskiftet til radiosignalet fra Huygens. Huygens kommer til å lande rundt tiden når den første konferansen starter, altså mellom 13.00 og 13.30.

I den andre pressekonferansen vil vi sannsynligvis få vite om radiolinken fra Cassini fungerer som den skal, den er planlagt å starte 16.15.

De første bildene derimot må vi vente til senere, muligens 18.30-19.00.

NB: Sidene til Astrofysisk Institutt ved UiO viser feil klokkeslett. De ligger en time før skjema.

Første pressekonferanse ESA

 • ESA bekrefter at Huygens er "i live".
 • David Southwood forteller: "The baby is out of the womb, but we've still to count the fingers and toes."
 • Dopplerskiftet til Huygens er blitt oppdaget i Australia.
 • Første telemetriske data ankommer 16.21
 • Første data kommer 17.06
 • Første data om landingen kommer 17.15
 • All data vil være tatt i mot innen klokken 19.00
 • Dataen kommer i biter og det er en krevende oppgave å sy bitene sammen
 • Andre pressekonferanse ESA

  Klokken: 17:30, live kommentar

 • ESA director General: "This morning was good, this afternoon was better"
 • "We have scientific success"
 • Data har blitt mottatt hele 2 timer etter touchdown
 • Cassini har nettopp startet å sende data til Jorden
 • Hehe, en mobil ringte nettopp blant publikum...
 • Pressekonferansen går stort sett ut på at ESA soler jeg i glansen av en meget vellykket ekspedisjon, som er høyst fortjent
 • Observasjonsdata fra Huygens vil bli studert i flere år fremover. Den tykke atmosfæren til Titan vil kunne lære oss noe om Jordens barndom
 • "Dette er et historisk hendelse. Ingen i denne salen kommer til å oppleve en landing nr. 2 på titan, jeg skulle ønske det, men det er usannsynlig".
 • En tydelig rørt og beveget NASA Science Associate Administrator, Mr. Alphonso V. Diaz, sier at vi har bare en "landing for første gang" og den var vellykket!"
 • Alle de 6 instrumentene virker som de skal og datalinken til Cassini er god
 • Fallskjermen ble utløst nesten nøyaktig som planlagt med en forsinkelse på 15 sekunder!
 • Batteriene er bra, datamaskinene ombord funker, softwaren virker også.
 • På utsiden av Huygens er det 160 minus men inni er det hele 25 pluss.
 • Den begynte nedstigningen med å spinne omtrent 3 ganger i minuttet. Mot slutten spant den litt over 4 ganger per minutt. (dette er en bra ting!)
 • Dataintegriteten er 100% på signalet fra Huygens, ikke en eneste data-pakke er forsvunnet på veien fra Titan til Jorden.

  Spørsmål fra salen:

 • Spm: Hvor lenge kan Huygens sende data?
 • Svar: Batteriene var fulladet og kan vare i 7 timer
 • Spm: Huygens sender på to kanaler, A og B, som er identiske for å sikre at minst en virker. Hvordan virker dette?
 • Svar: Kanal B er 100% vellykket. Kanal A er stille. Vi kommer til å undersøke saken senere.
 • Spm: Vet man om Huygens har landet på land eller vann?
 • Svar: Siden signalet har vart lengre enn antatt kan vi kanskje si at den ikke har landet oppi et flytende medium men det er alt for tidlig å si noe sikkert.
 • Tysk journalist spurte om Tysklands rolle, om de er i skyggen av Amerikanerne og om Tyskland vil delta i Eurora-prosjektet. Svaret var meget diplomatisk: "Tyskland er en viktig partner" etc.
 • Hvordan har Huygens klart å holde en temperatur på 25 plussgrader i et slikt kaldt miljø, kan man si noe om atmosfæren?
 • Huygens er innkapslet inn et 10cm tykt lag av skum, det er for tidlig å si noe atmosfæren enda.
 • Huygens brukte 147 minutter på å nå bakkenivå, litt mer enn antatt.
 • Det er antatt at vi vil få 30 minutter med observasjondata fra bakken. Mye mer enn tidligere antatt.
 • Svensk Journalist spør: hva mer kan vi forvente oss i kveld? Et bilde?
 • Forskerne vil motta all data kl. 19.40 og da er det planlagt å publisere minst et par bilder.
 • Siste spørsmål: Hva vil vi gå glipp av hvis Kanal A ikke kommer i gang?
 • Kanalene sender stort sett de samme dataene. Mister vi Kanal A går vi glipp av noe informasjon, men Kanal B sender fortsatt data fra alle instrumentene.

  Klokken 18:21, Pressekonferansen er over. VitNytt kommer tilbake med mer informasjon senere.

 • Dette skjer nå

  Proben Huygens har hatt en kontrollert landing på Titan, en av månene til Saturn. Huygens sender sine observasjonsdata til Cassini som går i bane rundt Saturn. Cassini har nå begynt å sende data videre til Jorden.

  Radioteleskop på Jorden fanget opp kontrollsignal fra Huygens direkte. De var svake og hadde ikke noe vitenskapelig innhold men bare det at vi fikk et signal lover godt.

  Cassini er snart ferdig med å sende data til Jorden. Arbeidet med å analysere innholdet kan ikke begynne før all data er mottatt. Det er forventet at vi kan få et første bilde klokken 19.40.