Titan
Ikon Huygens

Har Huygens funnet liv på Titan?

2005-07-24
En ny teori om exobiologiske organismer kan avsløre om det finnes liv på Titan. For en gangs skyld har vi en a priori ide som kan testes mot eksisterende observasjonsdata.

Kjemiske signaturer av mikrobisk liv kan ligge gjemt i målinger som ESAs probe Huygens tok på vei ned mot overflaten av Titan.
Atmosfæren til Titan inneholder omtrent 5% metan og Chris McKay ved NASAs Ames Research Center in Moffet Field, California, tror at noe av det kan stamme fra metanogener, eller metanproduserende mikrober. Sammen med Heather Smith ved the International Space University i Strasbourg, Frankrike, har de funnet ut den mest sannsynlige dietten til slike organismer på Titan, og ikke minst, en måte å teste ideen på!

De tror mikrobene vil puste hydrogen istedetfor oksygen, og spise organiske molekyler som daler ned fra atmosfæren. De vurderte tre tilgjengelige stoffer: acetylen, etan og mer komplekse organiske molekyler kalt toliner. Alle tre gir nok energi til å overleve, men acetylen er kanskje ikke overraskende den klare vinneren av energirike dietter.

Hvis det finnes hydrogenpustende og acetylenetende mikrober på Titan vil det påvirke sammensetningen av atmosfæren like over bakkenivå. McKay og Smith har regnet ut at hydrogeninnholdet vil ligge på bare en promille av normalverdien. Dette vil være et sterkt bevis for liv siden ingen kjente prosesser eller mekanismer kan påvirke hydrogeninnholdet på en slik drastisk måte. De to forskerne forventer også å finne en tilsvarende dropp i acetylenkonsentrasjon nær overflaten.

Målingene ble gjort av GCMS instrumentet ombord Huygens. GCMS (Gas Chromatograph Mass Spectrometer) målte innhold og mengde gasspartikler i atmosfæren til og med etter at den hadde landet.

Has Huygens found life on Titan?
(NewScientist)