Artikler
Gravitasjonsbølge

GEO600 har startet søket etter gravitasjonsbølger

2006-07-06
Et teleskop gir oss bare 4% av sannheten. For å studere de resterende 96% av universet, med mørk materie og mørk energi, må vi bruke gravitasjonsastronomi.
GEO600 er et samarbeidsprosjekt mellom Tyskland og Storbritannia. Det ble ferdigstilt i 2002 og har siden da blitt testet og rekalibrert for å oppnå den nesten uvirkelige preisjonen som må til for å oppdage gravitasjonsbølger.

Gravitasjonsbølger er et fenomen forutsett av Einstein. GEO600 er derfor på mange måter en test av Einsteins teorier og ideer. Problemet er bare at de er så utrolig svake. Vi har enda ikke klart å skape store nok observerbare gravitasjonsbølger i et laboratorium.
GravitasjonsbølgeDet er materie i bevegelse som lager gravitasjonsbølgene. Supermassive objekter med høy hastighet, som for eksempel binærstjernesystem der to stjerner går i tett bane rundt hverandre, er lovende kandidater. På samme måte som at lysstyrke avtar med avstanden blir også gravitasjonsbølger svakere og svakere jo lengre unna de lages.

Hvor stor effekt har en gravitasjonsbølge fra en supernova i Melkeveien på Jorda? Gravitasjonsbølgen vil endre på avstanden mellom Jorda og Sola med diametern på et atom. Hvis vi vil observere gravitasjonsbølger fra andre galakser blir kravet minst 1000 ganger tøffere. Med andre ord, sensitiviteten må være på størrelsesorden 10-21. For å gi et inntrykk av hvor lite det tallet er, innbill deg at du måler avstanden til nærmeste stjerne 4,3 lysår unna (Proxima Centauri i Alpha Centauri-systemet) med en feil på kun 0,4 millimeter!

Siden 2002 har sensitiviteten til GEO600 økt med 3000 ganger. Professor Jim Hough ved Institute for Gravitational Research ved University of Glasgow er optimistisk.

Neste side... (2/2)