Galakser
Ikon Galakse

Galaksekollisjoner og "røykringer"

2005-04-07
Kollisjoner mellom galakser kan, ikke uventet, være skjebnesvangre. Som regel blir galaksene strekt og vridd avhengig av hastighet og størrelse. Hvis galaksene treffer hverandre midt i galakseplanet, vil resultatet bli en "røykring" av stjerner som beveger seg ut fra de respektive galaksekjernene.
Resultatet av en slik kollisjon har vi sett tidligere nyhet. I en ny publikasjon på arXiv.org er det presentert en mulig løsning på hvordan slike former kan oppstå. Forfatteren viser til Hoag's Objekt som er et prakteksemplar av en slik galaksekollisjon. Du kan til og med se et annen lignende ringgalakse litt opp og til høyre for sentrum av Hoag's Objekt. Kanskje dette er den andre galaksen?
HoagSiden ringen er så sirkulær som den er, betyr det at kollisjonen må ha skjedd nesten parallellt med vår synsretning. Den andre galaksen ville ha fortsatt i omtrent samme retning etter kollisjonen. Dette er bare spekulasjon fra min side, men det hadde vært interessant å sett nærmere på utvidelseshastigheten og størrelsen til ringen, som kan gi en indikasjon på når kollisjonen fant sted. Deretter, hvis man som en grov tilnærmelse antar at galaksene er like store, kan man finne avstanden til objektet bak (Hoag's Objekt befinner seg rundt 600 millioner lysår unna). Med disse opplysningene kunne det være mulig å finne ut hvor raskt galaksen bak beveger seg. Er den "for rask" betyr det at ringgalaksen i bakgrunnen er et uavhengig tilfellet. Det er likevel besnærende å ha to slike relativt skjeldne tilfeller så nære hverandre på himmelen.

Detaljene i publikasjonen er ikke tatt med i denne nyheten. I forordet til boka "Sorte Hull og Babyunivers" (hvis jeg ikke tar helt feil) skriver Hawking at editoren hans rådet ham til ikke å inkludere noen ligninger. Hver ligning han tok med ville halvere boksalget. Hadde nevnte publikasjonen blitt gitt ut som bok hadde den fått nøyaktig 0.003 lesere. (Hawking tok likevel sjansen på å ta med en ligning, den berømte e=mc2, og etter alt å dømme hadde det ingen stor negativ effekt på populariteten til boken.)