Protostjerner
Ikon protostjerne

En stjerne er født

2005-04-25
Ved hjelp av det 8.2 meter store Subaruteleskopet har japanske astronomer tatt et bilde av en nyfødt stjerne.

Vi kjenner enda ikke til alle prosessene når ei stjerne fødes, spesielt når det gjelder planetdannelse. Det vi vet er at unge stjerner er omhyllet av en støvsky som antageligvis er opphavet til planeter. Astronomene lette lenge etter en ung stjerne strategisk plassert foran en planetarisk tåke. Fra det sterke lyset fra tåken i bakgrunnen fikk de sett støvskyen i siluett. Den nyfødte protostjernen er mellom 2.5 og 8 ganger større enn Solen og befinner seg omtrent 5000 lysår unna. Støvskyen er rundt 150 ganger større enn vårt eget solsystem.

I en relatert nyhet, fysikere ved Lawrence Livermore National Laboratory har funnet ut at støvskyen som tilslutt ble til planetene i solsystemet vårt varte i bare 2 millioner år. Såkallte "Chondrules" er materiale som ble formet i miljø med samme mengde oksygen som på Jorden i dag. "Calcium Aluminum-rich Inclusions", CIAs, derimot ble formet i et oksygenrikt miljø. Forskerne tror aldersforskjellen på de to stoffene kan gi oss levetiden på den opprinnelige støvskyen. CIAs og Chondrules har blitt hentet ut fra en meteoritt (Allende) og er datert til hhv 4.567 milliarder og 4.565 milliarder år. Tidligere estimat har ligget på alt fra 1 til 10 millioner år, men nå vet vi at det ikke tok med enn 2 millioner år.

Silhouette Reveals Hidden Shape of Young Star's Envelope
(CalTech)

Livermore Lab physicist dates lifetime of solar nebula at two million years
(Livermore)