Titan
Titan i forskjellige frekvenser

Atmosfæren til Titan

2005-05-13
Nye observasjoner med Cassini viser at atmosfæren rundt Titan er tykk og rik på organisk kjemi, kanskje som på Jorden før liv oppsto.

"Titan er ikke bare et punkt på himmelen; de nye observasjonene viser at Titan er en rik og kompleks verden, på mange måter lik Jorden," forteller Dr. Michael Flasar, leder av "Composite Infrared Spectrometer Instrument" (CIRS) ved NASA Goddard Space Flight Center. Forskerteamet bak CIRS har oppdaget at Titan har isolerte vindsystemer rundt nordpolen. På Sørpolen her på Jorden er det lignende vindsystemer. Atmosfæren over sørpolen er isolert gjennom den lange vinteren og gir opphavet til stratosfæriske skyer. I denne prosessen frigjøres klorin i atmosfæren til klorinmolekyler. Om våren vil klorinmolekylene splittes av sollys og resultatet er det berømte årlige "ozonhullet" vi kjenner så godt fra media. Atmosfæren til Titan inneholder ikke Ozon, men det er ikke usannsynlig at det forekommer andre komplekse kjemiske reaksjoner.

Akkurat som Jorden heller Titans rotasjonsakse fra banenormalen. Titan har derfor årstider, men siden Saturn bruker 30 år på en runde rundt Solen er årstidene på Titan tilsvarende lengre. Forskerne fant store temperaturforskjeller mellom polområdene og ekvator. Dette gir opphavet til vindene som isolerer atomsfæren på Titans nordpol.

Tunge organiske molekyler dannes naturlig i atmosfæren på Titan, og ser ut som en oransje tåke. Den består av 98 prosent nitrogen og resten metan. Når disse molekylene stiger, brytes de opp av sollys og danner tunge organiske molekyler som propan, etan, acetylen, hydrogen cyanid og andre komplekse molekyler.

"Vi vet ikke om det er flere likheter med ozonhullprosessen her på Jorden," forteller Flasar. "Men vi ville ikke bli overrasket hvis det er tilfellet, eller om Titan har en egen spesiell prosess. Det er dette som gjør forskning så spennende. Naturen er for mangfoldig til at vi kan forutsi akkurat hva vi vil oppdage når vi er på oppdagelsesferd."

En video som viser hvordan vindsystemet på Titan fungerer (3,3 MB)
(NASA)


Titan's Atmosphere Revealed by New NASA Observation
(NASA)