Artikler
Atmosfæren til Jorda

Atmosfæren, Satellittbaner, romteleskop og asteroider

2006-05-07
Hvor er det atmosfæren slutter og verdensrommet starter? Hvor er det satellittene går i bane? Vi skal se litt nærmere på satellittbaner, Lagrangepunkter, the James Webb Telescope og asteroiden Apophis.

Atmosfæren

Atmosfæren er en kompleks struktur av flere sjikt som varierer i temperatur med høyden over havet. Teknisk sett har ikke atmosfæren en klar grense, den blir bare tynnere og tynnere med høyden. Atmosfæren er også dynamisk. Ved 1000 kilometers høyde kan tettheten variere med 500% avhengig av årstiden, tidspunkt på dagen, solaktiviteten og magnetfeltet.

Troposfæren starter ved jordoverflaten og strekker seg ut til mellom 7 og 17 kilometer avhengig av vær og geografi - den er tynnere over polene og tykkere over ekvator. Temperaturen siver utover fra den varme jordoverflaten på konveksjonsstrømmer. Disse strømmene er som separate dynamoer med roterende luftstrømmer som gnisser mot hverandre. Dette fører til turbulens, og er et problem både for astronomer og fly. Store teleskop plasseres gjerne på høye fjell med stabilt klima for å redusere turbulensen så mye som mulig. Mauna Kea på Hawaii er spesielt populær med en høyde på 4200 meter. Tropopausen markerer overgangen til stratosfæren.
Atmosfæren, og hva som finnes der
Atmosfæren, og hva som finnes der (VitNytt)
Stratosfæren tar over for troposfæren og strekker seg omtrent 50 kilometer ut. I motsetning til troposfæren øker temperaturen med høyden på grunn av ultrafiolett stråling fra Sola som fanges opp av luftpartikler. Det er i stratosfæren vi finner ozonlaget. Siden temperaturen øker med høyden er det ikke like store luftstrømmer som i troposfæren. Stratopausen markerer overgangen til Mesosfæren.

Mesosfæren strekker seg fra 50 til 80-85 kilometer avhengig av sesongen. Temperaturen synker med høyden og kan være så lav som -73 grader Celsius. Det er i dette laget de fleste meteorene brenner opp på vei inn mot Jorda. Det er også i mesosfæren vi finner nattlysende skyer (noctilucent clouds). Mesopausen markerer overgangen til termosfæren.

Neste side (2/7)