Kometer og Asteroider

Asteroide på mulig kollisjonskurs Oppdatering

2004-12-28
Asteroiden 2004 MN4 kommer til å passere nær jorden i 2029.
NASAs Near Earth Object Program (NEO) holder oversikt over objekter nære jorden. Asteroiden 2004 MN4 ble oppdaget 19. Juni 2004 og har flere ganger justert sannsynligheten for kollisjon ettersom flere observasjonsdata har kommet inn.

Sannsynlighet for kollisjon gis både som et forhold - 1 til 37 - og ved hjelp av Torino skalaen.
Ingen fare
(Hvit sone)
0Sannsynligheten for en kollisjon er lik null, eller er så lav at den er effektivt null. Gjelder også for objekter som vil brenne opp i atmosfæren før en eventuell kollisjon
Normal
(Grønn sone)
1En rutinemessig oppdagelse av et objekt som vil passere nær jorden men som ikke utgjør noen fare. Kalkulasjoner viser at sjansen for kollisjon er ekstremt liten og det er ingen grunn til å gjøre publikum oppmerksom på hendelsen. Nye observasjoner vil sannsynligvis føre til 0 som endelig status.
Krever oppmerksomhet fra Astronomer
(Gul sone)
2En oppdagelse, som kan bli rutine ved senere søk, av et objekt som kan passere noenlunde nær, men ikke oppsiktsvekkende tett inntil Jorden. Selv om dette krever oppmerksomhet av Astronomer er det ingen grunn til å gjøre publikum oppmerksom på hendelsen. Nye observasjoner vil sannsynligvis føre til 0 som endelig status.
3En nær passering som krever oppmerksomhet av Astronomer. Kalkulasjoner gir en 1% eller større sjanse for kollisjon med regionale følger. Nye observasjoner vil mest sannsynligvis føre til ny status lik 0. Hvis kollisjonen er beregnet til å skje innen 10 år bør offentlige talsmenn og publikum gjøres oppmerksom på hendelsen.
4En nær passering som krever oppmerksomhet av Astronomer. Kalkulasjoner gir en 1% eller større sjanse for kollisjon med regionale følger. Nye observasjoner vil mest sannsynligvis føre til ny status lik 0. Hvis kollisjonen er beregnet til å skje innen 10 år bør offentlige talsmenn og publikum gjøres oppmerksom på hendelsen. (Samme som 3)
Truende
(Oransje sone)
5En nær passering som kan bli truende for regional ødeleggelse. Astronomer oppfordres til å finne ut aktivt om det er fare for kollisjon eller ikke. Hvis kollisjonen vil skje innen 10 år kan det være aktuelt for regjeringen å planlegge eventuelle tiltak.
6En nær passering av et stort objekt som kan gjøre store globale skader men fortsatt med stor usikkerhet. Astronomer oppfordres til å finne ut aktivt om det er fare for kollisjon eller ikke. Hvis kollisjonen vil skje innen 30 år kan det være aktuelt for regjeringen å planlegge eventuelle tiltak.
7En veldig nær passering av et stort objekt som kan, hvis kollisjonen skjer innen et århundre, utgjøre en stor global katastrofe. For en slik trussel er det høyst anbefalt å finne ut sikkert om det er fare for kollisjon eller ikke. Det er aktuelt for regjeringen å planlegge eventuelle tiltak.
Sikker kollisjon
(Rød sone)
8En kollisjon er sikker og kan skape lokal ødeleggelse hvis nedslaget finner sted over land, eller en tsunami hvis nedslaget skjer over vann. Slike kollisjoner skjer en gang mellom hvert 50-1.000 år.
9En kollisjon er sikker og kan skape historiske regionale ødeleggelser hvis nedslaget skjer over land, eller en stor tsunami hvis nedslaget skjer i vann. Slike kollisjoner skjer en gang mellom hvert 10.000-100.000 år.
10En kollisjon er sikker og kan forårsake en global klimatisk katastrofe som kan true menneskeheten uansett type nedslag. Slike kollisjoner skjer sjeldnere enn en gang hvert 100.000 år.

Asteroiden 2004 MN4 ligger på det historisk høye nivået 4 etter den siste beregningen gjort 3. juledag i år. Ifølge Torinoskalaen er det ingen grunn til å varsle publikum da det den potensielle kollisjonen er 25 år frem i tid.

Meningen med å skrive dette er å komme andre dommedagsmedia i forkjøpet. Du vil snart kanskje se overskrifter som "DØDSASTEORIDEN" og lignende i nær fremtid men faktum er at det er 97.3% sannsynlighet for at det ikke vil skje noen ting skummelt. Det kommer dog til å bli et interessant skue da asteroiden uansett kommer til å passere ganske nærme jorden, antageligvis innenfor en avstand på noen få "måne-avstander".

Kalkulasjoner viser at ved en eventuell kollisjon vil hastigheten til asteroiden være 12.6 kilometer i sekundet. Den er nesten 400 meter i diameter og veier nesten 80 milliarder kilo. Nedslaget vil tilsvare en bombe på 1.500 megatonn med TNT. "Little Boy" som ble sluppet over Hiroshima tilsvarte omtrent 13 kilotonn (1 megatonn = 1.000 kilotonn). Den største atombomben som noengang er blitt detonert var "Tsar Bomba" som tilsvarte 50 megaton TNT. Vi har utvilsomt med et stort objekt å gjøre.

Hvis asteroiden passerer gjennom atmosfæren til Jorden vil den ha en lysstyrke på -19.7 magnituder, mye lysere enn en fullmåne men fortsatt langt unna Solen.

6. Juni 2002 kolliderte et 10 meter-i-diameter stort objekt med Jorden. Kollisjonen fant sted over Middelhavet og detonerte i lufta, før den landet i vannet. Energien som ble utløst i eksplosjonen tilsvarte 26 kilotonn. På denne tiden var India og Pakistan varsomme og klar til å starte en atomkrig mot hverandre. Hadde asteroiden eksplodert i dette området kunne konsekvensene blitt dramatiske. Vi får likevel håpe at verden vil være klar over 2004 MN4. Det er tross alt 25 år til...

Passeringen vil skje 13. april 2029 - og ja, dette er en fredag.
Oppdatering

Ting skjer raskt! Astronomer har lett som desperate etter gamle observasjoner og nå har asteroiden 2004 MN4 har blitt identifisert i et arkivbilde fra 15. Mars 2004. Observasjonsdataen er nå blitt forlenget med 3 måneder som gjorde det mulig å gjøre en mer nøyaktig kalkyle enn fra tidligere i dag. Den oppdaterte sannsynligheten for kollisjon er nå 1 til 56.000, en takknemlig justering fra 1 til 37, og asteroiden har havnet på nivå 0 på torinoskalaen. Det blir likevel en veldig tett passering så pass på å kjøpe en kikkert før 2029!
Article image
Et plot som viser sansynlig passering av Asteoriden 2004 MN4. Den vil passere langt innenfor månen men likevel på trygg avstand. (Paul Chodas)