Kometer og Asteroider
253 Mathilde

Apophis kan få samme skjebne som Shoemaker-Levy 9

2005-10-12
Asteroiden 2004 MN4 skapte overskrifter over hele verden ved juletider i fjor da den fikk den hittil høyeste rangeringen på Torinoskalaen, en skala som angir fare for kollisjon med Jorda. Nå er det klart at asteroiden, med det nye navnet 99942 Apophis, vil passere mellom 26.920km og 44.880km fra Jorda, vel innenfor banen til Månen på 385.000km. I en ny publikasjon spekuleres det om Apophis vil passere så nære at den vil briste og deles opp i mindre deler, akkurat som Shoemaker-Levy 9 før den kolliderte med Jupiter i 1994.
Det sentrale begrepet i denne diskusjonen er "Roche Limit", eller Roche-grensen. Denne grensen er et mål på når en gjenstand passerer så nært f.eks. en planet, at den vil begynne å rives i stykker av tidevannskrefter. Om Apophis vil gå i stykker er derfor avhengig av avstanden ved nærmeste passering til Jorda, og strekkbarheten (tensile strength) i materialet den består av.

Den 400 meter store asteroiden vil passere bare 4,6±1,4 jordradi fra overflaten til Jorda den 13. april 2029. D.J. Scheeres et. al. har gjennomført en million simuleringer der asteroiden hadde forskjellige rotasjonsretninger og varierende avstand ved passering. Det er klart at rotasjonen til asteroiden vil påvirkes noe, men siden vi ikke vet helt nøyaktig hva den består av er det umulig å si nøyaktig hva som vil skje.
Article image
Et plot som viser sansynlig passering av Asteoriden 2004 MN4. Den vil passere langt innenfor månen men likevel på trygg avstand. (Paul Chodas)
Hvis tettheten til asteroiden er større enn tettheten til vann (1 gram per kubikkcentimeter) vil den komme utenfor Roche-grensen. Hvis tettheten er 0,44 gram per kubikkcentimeter, vil Roche-grensen ligge akkurat på 4,6 jordradi som er den mest sannsynlige avstanden til nærmeste passering.

Det er heldigvis stor forskjell på kometer og asteroider. Shoemaker-Levy 9 var en komet bestående av is. Et av resultatene fra Deep Impact var at kometen Tempel besto av en løs samling is- og støvpartikler. Hadde Tempel passert så nære Jorda som Apophis ville den sannsynligvis ble revet i biter og blitt til en "mini-melkevei", et langt spor av is- og steinpartikler som ville strekt seg over himmelen. Shoemaker-Levy 9 kom for nær Jupiter og ble delt opp i 9 større biter som alle kolliderte med gassplaneten mellom 16. og 22. juli i 1994 med en hastighet på 60 kilometer per sekund.

Hvis Apophis har samme tetthet som andre asteroider (~1,5) vil den forandre rotasjon, men ikke nok til at den går i stykker selv om utsatte steiner eller isklumper kan løsne.

Jordas påvirkning kan også føre til at asteroiden forandrer retning, som vi har lest om før.

Sjansen for kollisjon er ekstremt liten. Det ville likevel være lurt av f.eks. NASA å plassere akselerometere på asteroiden før passering. Det ville skapt en fantastisk PR for romforskning, i tillegg til den vitenskapelige verdien av å kunne måle direkte hvordan passeringen påvirker asteroiden.

Abrupt alteration of Asteroid 2004 MN4's spin state during its 2029 Earth flyby (artikkelen koster 30 USD)
(ScienceDirect)