Kometer og Asteroider
Ikon asteroide

2004 MN4 dukker opp igjen

2005-04-19
I januar fikk 2004 MN4 rekordhøy registrering på Torino-skalaen. Skalaen gir ikke bare omfanget av et mulig nedslag, men også råd om når og hvordan man varsler publikum. På grunn av det dårlige tallgrunnlaget var det ikke anbefalt å gå ut i allmenne media og melde fra om "faren", da det kunne skape unødvendig panikk. To dager senere kunne man ved hjelp av gamlere observasjoner sikkert beregne at asteroiden ikke ville kollidere med Jorden.

Det er derimot et usikkerhetsmoment - vi vet ikke hva 2004 MN4 består av. Dette er viktig for å kunne beregne hvordan banen til asteroiden påvirkes av Jordens gravitasjonskraft når den passerer i 2029. Dr. Benny Peiser er sosialantropolog med spesialisering innenfor katastrofer, samfunnsutvikling og menneskers handlingsmønster ved Liverpool John Moores universitet. Han forteller til VitNytt at banen kan forandres så mye at en kollisjon kan finne sted kun få år etter 2029. Spørsmålet er hvor lenge vi skal gamble på et positivt utfall.

Sjansen for kollisjon er veldig lav og sannsynligvis vil den fortsette å være lav etter passeringen i 2029. Likevel, dette er den største og tettest passerende asteroide i moderne tid. Før eller siden vil Jorden bli truffet og da er det like greit å lage beredskapsplaner før og ikke siden. I 2012 vil 2004 MN4 passere Jorden på trygg avstand. Astronomer vil utvilsomt gjøre alt de kan for å lære mer om asteroiden. Dr. Peiser mener passeringen i 2012 bør være avgjørende for om vi skal tenke på mulige tiltak for å forandre banen til asteroiden med makt. Ved neste passering etter det igjen, i 2020, kan det bli for knapt med tid.

Earth's gravity may lure deadly asteroid
(Times Online)

Abrupt Alteration of Asteroid 2004 MN4's Spin State During its 2029 Earth Flyby
(American Astronomical Society)