Sola og Planetene
Ikon Venus

Venus Express snart klar for 2 dager i bane rundt Venus

2005-07-10
Mars og Saturn har dominert nyhetsbilde i hele år. Vi har hørt lite om Venus, men det er i ferd med å forandre seg.
Simulering av overflaten til Venus
Tre-dimensjonale bilder generert på bakgrunn av Magellandata fra 1994. Høydeforskjellene er blitt forstørret med 25 ganger. (NASA)
Venus har hatt besøk flere ganger. Sovjet sendte flere prober, satellitter og landingsfartøy til den varme planeten allerede i 1961. Den amerikanske sonden Mariner 2 passerte Venus i 1962. Flere ekspedisjoner fulgte mot slutten av 60-tallet, men ikke alle var like vellykket. Landingsfartøyet til Venera 13 tok bilder fra overflaten i 1982 som er bedre i kvalitet enn de Huygens tok av Titan i 2005. I 1978 sendte NASA romskipene Pioneer 1 og Pioneer 2 til Venus.
Til tross for at Venus er omhyllet i tette skylag vet vi ganske mye om den, takket være alle ekspedisjonene. Venus har to store kontinentlignende formasjoner. Det nordliggende kontinentet heter Ishtar Terra, er omtrent like stort som Australia, og har Venus største fjell, Maxwell Montes, som er omtrent to kilometer høyere enn Mount Everest. På den sørlige halvkulen finner vi Aphrodite Terra som er på størrelse med Sør-Amerika.
Bilde fra overflaten
Bilde tatt av landingsfartøyet Venera 13 i 1982 (NASA)
Atmosfæren består hovedsakelig av karbondioksid og litt nitrogen. Atmosfæretrykket er hele 90 ganger større enn på Jorda og er tilsvarende trykket en hel kilometer under vannoverflaten. Den enorme mengden CO2 har ført til en veldig sterk drivhuseffekt. Temperaturen ligger på over 400 grader, enkelte plasser helt opp til 500 grader Celsius. Venus er den varmeste av alle planetene, selv om Merkur ligger mye nærmere Sola.

Det er spekuleres om at Venus en gang lignet Jorda med forekomster av vann, men fordi den ligger nærmere Sola mottar den nesten dobbelt så mye energi. Vannet fordampet og ble splittet av sollyset til oksygen og hydrogen. Hydrogenet forsvant ut av atmosfæren mens oksygenet gikk over til CO2 i tillegg til å blande seg med materiale i overflaten. Steinene på Venus er derfor mye hardere enn på Jorda, noe som gjør at fjell kan bli brattere.
Bilde fra overflaten
Bilde tatt av landingsfartøyet Venera 13 i 1982 (NASA)
Venus Express er nettopp blitt ferdig med omfattende tester i Toulouse. Hvis alt går etter planen skal den skytes opp i oktober fra Baikonur Cosmodrome som den første europeiske romfartøyet som besøker Venus.

Venus (sammen med Pluto og Uranus) roterer i motsatt retning sammenlignet med de andre planetene i solsystemet. Rotasjonsaksen er også forskjøvet 97.86 grader som betyr at den formelig ligger og roterer. Venus Express skal gå i bane rundt Venus i 2 Venusdager. Den varme planeten roterer derimot så sakte, en gang hver 224,7 Jorddager, så det totale oppholdet varer i litt over et år.
Romfartøyet har med seg 7 vitenskapelige instrumenter og vil gå i bane rundt Venus i en høyde mellom 250 og 66.000 kilometer. Ved å analysere og forstå forholdene på Venus kan være viktig i å forstå hvordan de langsiktige klimatiske prosessene påvirker Jorda.

VitNytt vil følge Venus Express og Venus nøye i tiden som kommer, følg med!
Oversiktsbilder av Venus
Fem oversiktsbilder av Venus (NASA)
Venus
Bilde av Venus i falske farger (NASA)