Utforskning

THOR på Mars

2006-02-02
Deep Impact ser ut til å ha gitt mersmak. Nå er det foreslått å sprenge et aldri så lite krater i overflaten på Mars i håp om å finne vann.
THOR (Tracing Habitability, Organics, and Resources) har som mål å finne vann under overflaten på Mars. "Lete etter" er en underdrivelse, THOR skal sprenge ut et krater minst 10 meter dypt.

I tillegg til å lete etter vann skal den også lete etter organisk materiale, blant annet metan, som Jordbaserte teleskop og andre sonder ved Mars har oppdaget i atmosfæren.

"I mange områder på Mars har vi funnet meget spennende bevis for is og snø som er dekt med støv," forteller Phil Christensen, gruppeleder ved Arizona State University's Mars Space Flight Facility. "THOR vil undersøke dette materialet." De isrike lagene har oppstått i løpet av de siste 50.000 til 1.000.000 år ettersom klimaet på Mars har endret seg.

THOR vil være betraktelig enklere å gjennomføre enn Deep Impact. I forhold til Deep Impact kan den vitenskapelige verdien av THOR bli større da krateret kan studeres over tid av også andre sonder i fremtiden.