Terraforming
Ikon terraforming

Terraforming av Mars

2005-04-05
Terraforming er en prosess der man tilpasser miljøet på en planet globalt, slik at den skal ligne mer på Jorden. Tanken om terraforming er ofte brukt i science fiction bøker. Trilogien "Red Mars", "Green Mars" og "Blue Mars" av Kim Stanley Robinson handler om hvordan vi en dag koloniserer Mars og terraformer den for å tilpasse forholdene.

I en ny studie har forskere, bl.a. Margarita Marinova fra NASA Ames Research Center, undersøkt hvordan dette kan gjøres på Mars. Flere har vært innom tanken på å pumpe drivhusgasser ut i atmosfæren på Mars i håp om å øke temperaturen. Det er derimot lite effektivt å bruke CO2. Fluorbaserte gasser kan være nesten 10.000 ganger mer effektive enn CO2, uten å være direkte skadelige for organisk liv. Slike gasser kan også bli utvinnet Mars - det ville være en håpløs oppgave å frakte gassen fra Jorden.

Forskerne regnet ut at en konsentrasjon av 300 ppm av gassen C3F8, octafluoropropan, er nok til å skape en galopperende drivhuseffekt. Når polene smelter vil store mengder CO2 frigjøres og drivhuseffekten vil øke i omfang og hastighet.

Det som for mange kan være litt demotiverende er at det kan ta tusenvis av år og hundrevis av generasjoner før terraformingen er komplett. (Kim Stanley Robinson løste dette problemet ved å introdusere en livsforlengende teknologi slik at et menneske kunne oppleve store deler av terraformingen. Det viste seg derimot at mennesker ikke hadde nok lagringskapasitet til alle minnene som blir skapt over hundrevis av år, men mer om det senere.)

Using global warming to create conditions for life on Mars
(SpaceRef)