Stjerner
Ikon gammaglimt

Stjernekollisjoner skaper korte gammaglimt

2005-10-06
Gammaglimt er de kraftigste eksplosjonene som finnes i hele universet. De kommer hovedsakelig i to varianter, korte gammaglimt og lange gammaglimt. Nye observasjoner av korte gammaglimt gir hint om mekanismen bak de enorme eksplosjonene. I motsetning til de "svakere" supernovaene, ser vi gammaglimt ofte flere ganger om dagen. Det er nettopp fordi de er så sterke og skinner over større avstander. Mekanismen bak gammaglimt er enda ikke helt forstått, men nå har vi kommet et skritt nærmere.
Langvarige gammaglimt er de som varer i minst to, og av og til 20 sekunder, og er antageligvis resultatet av den ultimate eksplosjonen av spesielt massive stjerner, for eksempel hypernovaer.

"Gjennombruddet i vår forståelse av langvarige gammaglimt (de som varer lengre enn omtrent to sekunder), som endelig linket dem til energiske eksplosjoner av massive stjerner når de kollapser sammen til et sort hull, kom fra oppdagelsen av de langvarige X-ray og optiske gløden typisk for gammaglimt," forteller Jens Hjort ved Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, universitetet i København, Danmark). "De kortvarige gammaglimtene, derimot, har aldri blitt observert i optisk lys."
Første optiske etterglød av korte gammaglimt
Første optiske etterglød av korte gammaglimt. (ESO)
Natten 9 til 10 juli 2005 derimot, registrerte NASAs HETE-2 satellitt et gammaglimt på bare 70 millisekunder, eller syv hundredels sekund. X-raystråling gjorde det mulig å finne posisjonen til eksplosjonen, og 33 timer senere fikk Jens Hjorth og gruppen hans tatt bilder av regionen med det danske 1,5 meter store teleskopet ved ESO La Silla. Bildet viste en svak lyskilde på kanten av en galakse.

"Vi har nå oppdaget den første optiske gløden av korte gammaglimt," sier medforsker Kristian Pedersen, fra samme institutt.
Første optiske etterglød av korte gammaglimt
Den optiske ettergløden sett fra La Silla (ESO)
Gammaglimtet, med navnet GRB 050709, ligger 11.000 lysår fra sentrum av en dverggalakse som selv ligger rundt 2,4 milliarder lysår unna. Den er ganske ung, bare 400 millioner år.

I de neste 20 dagene kunne astronomene utelukke at eksplosjonen stammet fra hypernovaer som er linket til langvarige gammaglimt. Dette støtter hypotesen om at korte gammaglimt er et resultat av kollisjoner mellom to ekstremt kompakte stjerner. Et annet gammaglimt, GRB 050509B, støtter denne konklusjonen. Det var en fire hundreldels lang eksplosjon oppdaget 9 mai av NASAs SWIFT satellitt. Den befant seg i en elliptisk galakse rundt 2,7 milliarder lysår unna.
Korte gammaglimt
Slit tror astronomene at kortre gammaglimt oppstår (ESO)
"Det er påfallende at de to korte glimtene som endelig har blitt lokalisert opptrer i så forskjellige miljø", forteller Jesper Sollerman, Dark Cosmology medlem ved Stockhom Observatorium. "Den viktigste konklusjonen vi kan trekke fra dette er at de korte gammaglimtet faktisk er kosmiske eksplosjoner langt ute i universet."

Stjerne-kollision giver kosmisk eksplosion
(Dark Cosmology Centre)


Flashes Shed Light on Cosmic Clashes
(ESO)