Mars

Sterke indikasjoner for liv på Mars Oppdatering

2005-02-17
Ikke for millioner av år siden, men i dag!

Vanndamp + metangass = bakterier?

To forskere ved NASA, Carol Stoker og Larry Lemke, har argumentert for at det kan finnes liv på Mars. I september i fjor observerte Mars Express, en satellitt i bane rundt den røde planeten, korrelerende variasjoner i vann- og metaninnholdet i atmosfæren. Mengden vanndamp og metangass varierer fra sted til sted, og det interessante er at de varierer likt. Dette tyder på at de kan ha et felles opphav.

Det at det finnes metangass i atmosfæren på Mars er i seg selv et mysterium. Gravitasjonskraften på Mars er for lav til å holde på lette atomer og molekyler. Hadde Jorden vært like stor som Mars, ville alt oksygen og nitrogen i atmosfæren forsvunnet ut i rommet på noen hundre år. Metan er også en relativt lett gass, til og med litt lettere enn vanndamp, og skulle etter teorien ha forsvunnet fra atmosfæren på Mars for lenge siden.

Stoker og Lemke mener at metangassen er et tegn på liv.

Det hele startet i september 2003 da de samme forskerne dro til Spania for å studere elven Rio Tinto. Denne elven er så sur (lav pH) at den løser opp jern og har en helt spesiell rød farge. Stoker og Lemke mener at det er en bakteriekultur som opprettholder den lave pH-verdien i elven. De mente videre at forholdene i elven kan representere et mulig miljø på Mars. Lommer med vann under bakken kan huse mengder av bakterier som produserer metangass som så slippes ut i atmosfæren.

Vladimir Krasnopolsky er leder for en annen gruppe som også mener at metangassen er et tegn på liv. Krasnopolsky mener at metangassen enten skyldes vulkansk aktivitet eller bakterier. Ingen av robotkjøretøyene på Mars har oppdaget noen form for geologisk aktivitet.

Krasnopolsky har til og med regnet ut mengden bakterier for å produsere metangassen vi observerer og kom frem til 20 tonn. Dette høres kanskje mye ut, men det er faktisk ekstremt lite. På Jorden er det milliarder av tonn med bakteriologisk materiale. Det er derfor sannsynlig å tro at bakteriene på Mars er konsentrert i noen få større kulturer. En italiensk fysiker, Vittorio Formisano, har funnet tre plasser med ekstra mye metangass i atmosfæren: Arabia Terra, Elysium Planum og Arcadia-Memnonia. Dette er også steder der man tror det finnes is under bakken.

Michael Mumma ved NASAs Goddard Space Flight Center synes teorien er spennende men påpeker også at dette ikke er bevis. Metan kan tross alt stamme fra geologisk aktivitet. Det endelige beviset, bortsett fra en direkte oppdagelse, vil derfor være fraværet av andre hydrokarboner i atmosfæren som også er produkter av geologisk aktivitet. I den store sammenhengen og for mange praktiske formål har vi kun tilbragt et par strakser på Mars. Dette er altfor liten tid til å slå fast hverken det ene eller det andre. Spesielt når det gjelder noe så revolusjonerende som liv på andre planeter bør man trå varsomt.

Alt passer fint sammen. Vi må likevel huske at dette er en teori, ikke et bevis. Det er ikke mange årene siden det ble "oppdaget liv" på en meteoritt fra Mars. Dette ble like etterpå tilbakevist. Så ble det påvist liv på nytt, som igjen ble tilbakevist. Det er ikke lett å si, men det virker som at vi endelig er blitt enige om at det ikke er spor etter liv på meteoritten tross alt. For snart 150 år siden annonserte astronomen Schiaparelli at han hadde funnet sikre bevis på Mars. Gjennom det på den tiden kraftigste teleskopet hadde han sett rette linjer på kryss og tvers og konkluderte med at dette var kunstige vanningskalaner. Fantasien blant publikum ble satt i sving og flere forslag til hvordan Marsboerne kunne se ut. Et eksempel var enorme vesener med store spadelignende hender. De bygde jo tross alt kanaler?

Å finne liv utenfor jorden gjør at sannsynligheten for å finne liv andre plasser i universet øker drastisk. Så langt kjenner vi bare til liv på Jorden, og et datapunkt gjør ingen statistikk. Spesielt hvis vi finner liv på Mars, som er så nærme oss, kan det tyde på at liv kanskje heller er regelen enn unntaket.

Det skal bli spennende å se om det er noe hold i teorien når andre uavhengige forskere får dannet seg en mening og sagt sitt. NASA har sagt at de ikke har tenkt å sende opp noen "borrerobot" til Mars med det første - kanskje de må bytte om på prioritetene sine.

Oppdatering

NASA har nettopp sendt ut en pressemelding der de tar avstand fra at Stoker og Lemke har funnet indirekte bevis for liv på Mars.

"NASA does not have any observational data from any current Mars missions that supports this claim. The work by the scientists mentioned in the reports cannot be used to directly infer anything about life on Mars, but may help formulate the strategy for how to search for martian life. Their research concerns extreme environments on Earth as analogs of possible environments on Mars. No research paper has been submitted by them to any scientific journal asserting martian life."

Vi får håpe det varer lengre neste gang.