Sorte Hull
Ikon Sort hull

Sorte hull kan forklare gåte ved universets barndom

2005-04-16
Universet blir stadig kaldere. Frem til det var rundt 400.000 år gammelt var det så varmt at elementærpartiklene hindret fotonene i å fly fritt. Så, med ett, gikk elementærpartiklene sammen til atomer, og fotonene kunne fly fritt. Universet ble med et helt svart. Det siste sekundet av lys fra denne perioden er det vi ser på himmelen i dag i form av kosmisk bakgrunnsstråling - fotoner som har reist uhindret mellom atomene i 13 milliarder år.

I følge teorien skulle den kosmiske bakgrunnstrålingen være uforandret siden rundt 400.000 år etter big bang. Observasjoner viser derimot et avvik på opptil i 10-15 prosent sammenlignet med modellene. Forklaringen er derfor at universet, kort etter at det kjølnet tilstrekkelig til at atomer ble skapt, på ett eller annet tidspunkt ble varmet opp igjen. Dette er kjent som universets re-ionisasjon - atomene ble på nytt strippet for elektronene som igjen hindret fotonene i å fare fritt.

Den siste teorien er at det unge universet var fyllt av mange små sorte hull. Materie som faller inn mot et sort hull vil varmes opp, nok til at atomer deles opp i elementærpartikler. Siden vi ikke observerer tilstrekkelig mange sorte hull i dag, har de antageligvis smeltet sammen og er i dag de enorme sorte hulle vi finner i sentrum av store galakser.

Early Universe was packed with mini black holes
(Institute of Physics)