Titan
Ikon Shangri-La Titan

Shangri-La og Xanadu på Titan

2005-11-08
Etter 9 passeringer, og 40 flere i vente, har Cassini etterhvert kartlagt store deler av overflaten til Titan. Nå har deler av det gåtefulle landskapet fått navn.
Ved passeringen den 7. september tok Cassini flere bilder som senere har blitt satt sammen til mosaikken under. Den mest iøynefallende regionen, tidligere kjent under navnet "H", har nå fått navnet "Fensal-Aztlan", og ser ut som en H som ligger på siden.

Fensal består av mange små "øyer" med størrelser på mellom 5 og 40 kilometer, som vi tror er forhøyninger av vannis omgitt av lavereliggende terreng fyllt med små mørke partikler fra atmosfæren. Helt til høyre ligger "øya" Bazaruto Facula, med et sort krater.

Aztlan er dominert av tre store øyer. Den største, Sotra Facula, er 240 kilometer lang og 120 kilometer bred.
Fenzal Aztlan på Titan
Fensal-Aztlan-regionen på Titan (NASA)
Det er lett å tro at "Bazaruto" er inspirert av øygruppen i Mozambique med samme navn, men at ei øy utenfor Bergen skulle få en navnebror på Titan? Det ville faktisk ikke vært første gang norske navn har inspirert forskerne ved NASA. "Facula" derimot, er en betegnelse på de lyse flekkene man finner i Solas fotosfære, vanligvis nær solflekker. "Aztlan" er i følge legenden det opprinnelige hjemlandet til Aztekerne som antageligvis befant seg nordvest i Mexico.
Shangri-La og Xanadu på Titan
Shangri-La og Xanadu på Titan (NASA)
I det neste bildet tatt ved passeringen 28. oktober, ser vi landformasjonene Shangri-La og Xanadu. Shangri-La blir ofte brukt som et bilde på noe perfekt eller uoppnåelig, om det er en plass gjemt bort i fjellene i Tibet, eller en variant av Ibsens livsløgn. Xanadu var sommerbyen i Kublai Khans mongolske rike, men blir også brukt som et tegn på rikdom.
Denne tabellen viser alle passeringene av Titan siden første gang i oktober 2004 og ut 2006.

Dato for passeringAvstand i km
26.oktober 20041.200
13.desember 20041.200
14.januar 200560.000
15.februar 20051.600
31.mars 20052.400
16.april 20051.000
22.august 20053.800
07.september 20051.000
28.oktober 20051.400
26.desember 200510.400
15.januar 20062.000
27.februar 20061.800
19.mars 20062.000
30.april 20061.900
20.mai 20061.900
02.juli 20061.900
22.juli 20061.000
07.september 20061.000
23.september 20061.000
09.oktober 20061.000
25.oktober 20061.000
12.desember 20061.000
28.desember 20061.500


Spesielt spennende blir det på denne tiden om et år. Da har vi Cassini besøkt Titan så mange ganger, på så liten avstand, at det bør være mulig å lage litt større kart av overflaten.