Utforskning
Den Internasjonale Romstasjonen ISS

Romsøppel passerer nær ISS

2006-06-28
I følge Khaleej Times vil en 79 kilo tung skraprest passere bare 240 meter fra den Internasjonale Romstasjonen. Romsøppel er en stadig større trussel mot opphold i bane rundt Jorda, og dennne skrapresten tilhører en amerikansk lasterakett skutt opp i 1963. En stund var det usikkert om skrapresten ville utgjøre en trussel mot ISS, men det er nå sikkert at det vil passere i "god" avstand. Kosmonauten Pavel Vinogradov og astronauten Jeffrey Williams må kanskje oppholde seg i et nødfluktfartøy ved selve passeringen for sikkerhets skyld. Det står ikke noe om når dette vil skje.