Exoplaneter
Ikon exoplanet

På jakt etter liv

2005-05-29
Vi har enda til gode å finne exoplaneter som ligner på Jorden, men debatten om hvordan vi skal oppdage liv på en slik exoplanet er allerede i gang. Nye kalkulasjoner viser at "slimete verdener", planeter fyllt med alger og planter, reflekterer infrarødt lys. "Hvis øynene våre kunne se i infrarødt ville vegetasjonen blende oss, det er reflekterer like godt som metall," sier Roger Knacke, astronom ved Pennsylvania State University.

Knacke har beregnet hvor mye "ekstra" infrarødt lys Jorden ville ha avgitt hvis den var dekt med lag av bakterier og alger. Han tror dette er et realistisk bilde av Jorden for flere milliarder år siden. "For 80% til 85% av tiden det har eksistert liv på jorden, har det vært i form av mikrover," fortsetter Knacke. "Hvis det er en lignende utvikling på ande planeter, vil det ta lang tid før avansert liv oppstår. Signaturen fra disse mikrobene eller vegetasjonen kan være observerbart."

Det vil derimot ikke bli en enkelt oppgave. En planet full av fotosynteserende mikrober vil øke mengden infrarød utstråling med bare et par prosent. Knacke tror "Terrestrial Planet Finder-C" (TPF-C), som skal skytes opp i 2014, kan oppdage signaturen fra planetsystemer inntil 30 lysår unna. Innenfor en radius på 30 lysår finner vi omtrent 200 stjerner, mange av dem har planeter.

Dessverre ser det mørkt ut for TPF-C. Det stramme budsjettet til NASA, og den nye direktørens (Mike Griffin) sterke ønske om å reparere romteleskopet Hubble, gjør at prosjekt som blant annet TPF-C kan bli utsatt på ubestemt tid.

'Slime worlds' may reflect signs of life
(NewScientist)