Artikler
ikon nøytronstjerne

Om nøytronstjerner, kvarkstjerner og partikkelfysikk

2006-07-04
Har nøytronstjerner en kjerne av kvarkmaterie? Hva er et Bose-Einstein kondensat? Dette og mer i dagens artikkel.
Alle atomer har en kjerne av protoner og nøytroner bortsett fra hydrogen, det enkleste atomet, som kun har et eneste proton. Rundt atomkjernen er det en sky med negativ ladning - elektroner. I et ladningsnøytralt atom er den positive ladningen i protonene like stor som den negative ladningen i elektronskyen. Nøytronene har ingen ladning.

I en nøytronstjerne er trykket så stort at atomene presses sammen - elektronene presses inn i protonene og blir til ladningsnøytrale nøytroner.
Atomkjerne og kvarker
Et atom og kvarker. Størrelsen på atomkjernen er ikke vist i riktig forhold til elektronskyen. (VitNytt)
Dette er bare begynnelsen. Protoner og nøytroner, lenge trodd å være de minste elementærpartiklene (atom betyr udelelig), består igjen av tre kvarker hver. Noen partikler består av to kvarker, noen består av tre, men det finnes ikke frie kvarker!

Enhver naturkraft er assosiert med en kraftoverførende partikkel. Fotonet er formidleren av elektromagnetismen, W-, W+ og Z0 er formidlere av den svake kjernekraften, gluonet er formidler av den sterke kjernekraften som binder kvarkene sammen. Hva med gravitasjonskraften og gravitonet? Det er fundamentale problemer med å kvantisere gravitasjonskraften til individuelle partikler. Finner du en teori om gravitonet ringer Nobelinstituttet på døra umiddelbart!

Neste side...(2/3)