Artikler
Ikon inflasjon og big bang

Nye observasjoner styrker teorien om Big Bang

2006-03-20
Big Bang er en meget vellykket teori, men de forskjellige sidene ved teorien er ikke alle like godt bekreftet gjennom observasjonsdata. En av gåtene, hvorfor materien i universet er så jevnt fordelt, har blitt løst teoretisk ved å inføre det som er blitt kallt en inflasjonsperiode kun kort tid etter Big Bang.
Vi befinner oss i midten av vårt observerbare univers. Hele universet er mye større enn den lille biten vi kan se, men overalt hvor vi observerer ser det likt ut. I utgangspunktet høres dette ut som den naturligste ting i verden, men siden universet bare er 13,7 milliarder år gammelt, er det ingen grunn til at områder som befinner seg mer enn 13,7 milliarder år fra hverandre skal se så like ut. De har aldri vært i fysisk kontakt med hverandre. Hvordan kan de da se så like ut?

Kosmologene løser dette problemet ved å inføre en inflasjonsperiode fra 10-35 til 10-33 etter Big Bang der universet vokste fra å være på størrelse med et atom til omtrent en golfball. Den oppmerksomme leseren vil kanskje protestere og si at dette strider mot Einsteins teorier om at ingenting kan reise raskere enn lyset. Det er derimot ikke materien i universet som vokser så raskt, det er selve rommet som materien befinner seg i.

Gjennom en slik inflasjonsperiode strekkes materien i universet naturlig og blir slik jevnere fordelt. Denne teorien ble utviklet på 1980-tallet med kun penn og papir. Mange motstandere av Big Bang teorien har gitt denne ad hoc løsningen mye pepper fordi den virker bare så alt for uvirkelig til å være sann.
Universts tidslinje
Tidslinjen til Universet. Ideen om inflasjon er 25 år gammel. Det er først nå vi begynner å få observasjonsdata som bekrefter teorien. (NASA/WMAP)
Med NASAs Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) begynner science fiction å bli virkelighet. Hvordan kan vi se bakover til da universet var nyfødt?

Den kosmiske bakgrunnsstrålingen er urstrålingen fra da frie elektroner og protoner smeltet sammen og ble til nøytrale atomer. Fotonene fra Big Bang fikk nå fritt leide og har vandret uhindret gjennom universet og ligger som en utrolig svak bakgrunnsglød, et ekko fra da universet var rundt 350.000 år gammelt. Tidligere observasjoner har fokusert på å skjelnde mønstrene av temperaturforskjeller i bakgrunnsstrålingen. Forskjellene er nesten uendelig små, de varierer med kun få milliondeler av en grad, men de indikerer tetthetsforskjeller - litt mer materie her, litt mindre her. Over millioner av år har gravitasjonskraften forsterket tetthetsforskjellene og til slutt ble de første stjernene født som igjen samlet seg i galakser - hele tiden mens universet ekspanderte.

De nye observasjonene gir i tillegg til en mer detaljert oversikt over temperaturforskjellene en oversikt over polariseringen av bakgrunnsstrålingen. Dette gjennombruddet gir oss muligheten til å se tilbake til det som skjedde før universet var et trilliontedels sekund gammelt. Polariseringssignalet er mindre enn 100 ganger svakere enn temperaturforskjellene.

Neste side... (2/2)