Exoplaneter

Nybakte planeter

2004-12-14
Romteleskopene Hubble og Spitzer har fått øye på det som kan være begynnelsen på et solsystem.

Nybakte planeter

To av NASAs observatorier, romteleskopene Spitzer og Hubble, har gitt astronomer en unik sjangse til å studere miljøet der planeter lages.

Spitzer har for første oppdaget støvskiver rundt modne stjerner som ligner på solen. Hubble har tatt det mest detaljerte bilde hittil av en støvskive rundt ei mye yngre stjerne. Oppdagelsene gir et "snapshot" av prosessen som skapte vårt eget solsytem 5 milliarder år siden.

"Unge stjerner har store reservoarer av planetbyggemateriale mens eldre stjerner bare har rester å ta av. Hubble så reservoarene mens Spitzer så restene," sier Dr. Charles Beichman fra NASAs Jet Propulsion Laboratory (JPL) i Pasadena, California. "Dette demonstrerer hvordan de to teleskopene komplementerer hverandre," legger han til.

Den unge stjernen som Hubble oppdaget er mellom 50 og 250 millioner år gammel. Dette er gammelt nok til at det teoretisk sett kan være gassplaneter der mens steinplaneter som Jorden nok trenger lengre tid på å lages. De seks stjernene Spitzer oppdaget er gjennomsnitlig 4 milliarder år gamle, bare 1 milliard år yngre enn Solen. Slike stjerner er kjent for å ha store gassplaneter og kanskje også steinplaneter.

"Det nye bildet fra Hubble er det beste hittil av reflektert lys fra en støvskive rund en stjerne som er omtrent like massiv som solen," sier Dr. David Ardila fra John Hopkins University, Baltimore. "Den viser en av flere mulige fortider vårt eget solsystem kan ha hatt."
Article image
Venstre: Bildet tatt av Hubble som viser en støvskive sett fra siden. (NASA, ESA, J.E. Krist (STScI/JPL), D.R. Ardila (JHU), D.A. Golimowski (JHU), M. Clampin (NASA/GSFC), H.C. Ford (JHU), G.D. Illingworth (UCO-Lick), G.F. Hartig (STScI) and the ACS Science Team)
Høyre: Bildet tatt av Spitzer som viser en støvskive sett rett på skiven.
(NASA, ESA, D.R. Ardila (JHU), D.A. Golimowski (JHU), J.E. Krist (STScI/JPL), M. Clampin (NASA/GSFC), J.P. Williams (UH/IfA), J.P. Blakeslee (JHU), H.C. Ford (JHU), G.F. Hartig (STScI), G.D. Illingworth (UCO-Lick) and the ACS Science Team)


Støvskiver rundt eldre og mer massive stjerner som Solen er vanskeligere å oppdage. Siden mye av støvet i skiven allerede kan ha blitt formet til planeter er skivene mellom 10 og 100 ganger tynnere enn de rundt yngre stjerner. Spitzers sensitive infrarøde kamera så gløden fra en slik skive for første gang.

"Spizter har etablert sammenhengen mellom planeter og støvskiver," sier Beichman. "Nå kan vi studere forholdet mellom de to". Disse studiene vil hjelpe til i jakten på nye ekstrasolare planeter, bl.a. NASAs Terrestrial Planet Finer og the Space Interferometry Mission.

Steinplaneter skapes utfra store gasskyer rundt unge stjerner. Støvpartikler kolliderer og fester seg til andre støvpartikler helt til vi får en proto-planet, et stadium i planetbyggeprosessen. Noen ganger kan slike nestenplaneter kollidere og skape et belte av steiner på størrelsen med fjell i et belte i støvskiven. Når støvet etterhvert forsvinner blir det bare steinene igjen og dette er hvordan Kuiperbeltet ble til i vårt eget solsytem.

John Krist, en astronom ved JPL, brukte Hubble til å ta bilde av støvskiven til en mindre stjerne, en rød dverg med navnet AU Microscopii som befinner seg 32 lysår unna og som bare er 12 millioner år gammel. Bildet viser tydelige gap i støvskiven hvor planeter kan ha brøytet vei i sin bane rundt stjernen.

Beichmann og hans kolleger ved JPL og universitetet i Arizona, Tucson, brukte Spitzer til å skanne etter støvskiver rundt 26 Sol-lignende stjerner som vi vet har planeter. De fant tegn etter "Kuiperbelter" rundt seks av dem.