Galakser

Ny satellittgalakse til Melkeveien oppdaget

2005-03-29
Store galakser som Melkeveien og Andromeda har mange mindre galakser i bane rundt seg. De er fanget opp av gravitasjonskreftene til hovedgalaksen og går i stadig tettere bane til den til slutt slukes opp og "forsvinner".

Enkelte modeller hinter til at Melkeveien burde ha flere satellittgalakser enn de vi har oppdaget til nå. Litt av problemet er at mange av satellittgalaksene er så små at de er vanskelig å oppdage. Ved hjelp av de hypersensitive observasjonene fra "the Sloan Digital Sky Survey" (SDSS) har Beth Willman ved universitetet i New York funnet en ny og ekstremt liten satellittgalakse, helt sikkert en av flere som kommer til å bli oppdaget i tiden fremover.

Satellittgalaksen er gitt navnet UMa og er en sfærisk dverggalakse. Lyset fra den er 10 ganger svakere enn den nest minste satellittgalaksen vi kjenner til. Når galaksene er så små som dette, kan det se ut som at de heller er en kulehop av stjerner. Kulehoper kan være like sterke som UMa, det som skiller dem er massen. Galakser har nemlig en betydelig andel av mørk materie, mens kulehoper består kun av stjerner.

Oppdagelsen av slike satellittgalakser vil hjelpe oss i å forstå hvordan galakser utvikler seg. Per i dag kjenner vi til den store- og den lille magellanske sky, samt 10 andre sfæriske dverggalakser som hører til Melkeveien. Beth antar at det finnes 8-9 UMa-lignende galakser som burde kunne oppdages med dagens instrumenter.

New Milky Way Dwarf Satellite Galaxy Discovered
(UniverseToday)